Curtea de Apel Cluj a desființat planul lui Ilie Bolojan de a impune traseul unui viitor inel rutier metropolitan fără nicio noimă, printre terenurile agricole ale locuitorilor din zona Cheriu.

Taie cu inelul metropolitan de-a curmezisul mai multe terenuri intravilane cu toate ca la numai cateva sute de metri exista teren extravilan aflat în proprietatea CJ Bihor si a CL Osorhei – scriau cetățenii afectați, anul trecut.

In spate sunt scopuri imobiliare ascunse si nici macar nu a incercat sa afle interesele legitime ale localnicilor. Exista suficient teren pentru drum in extravilan dar nu se doreste cu adevarat un inel ocolitor. Electoral, se bifeaza realizari. Cei afectati sunt desconsiderati… – mai scriau oamenii și dădeau un exemplu despre cum se lucrează în Europa civilizată…

Între timp, pentru că oamenii păgubiți au mers în instanță, nu mai puțin de trei hotărâri ale Consiliului Județean Bihor au fost anulate de Curtea de Apel Cluj!

“Anulează Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 139/10.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Inel Rutier Metropolitan Oradea”.

Anulează Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 203/18.08.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investirii „Inel Rutier Metropolitan Oradea”, aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Anulează Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 248/22.09.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea raportului de evaluare pentru lucrarea de utilitate publică „Inel rutier metropolitan Oradea”.

IATĂ CĂ A VENIT ȘI MOTIVAREA DECIZIILOR LUATE DE JUSTIȚIE!

“Făcând aplicarea acestui text legal, reţinem că Inelul rutier metropolitan în discuţie trebuia realizat în principiu în afara intravilanului localităţilor, iar amplasarea sa în intravilan trebuia să fie justificată în mod corespunzător.

Reclamantul şi intervenienţii au susţinut de la început că traseul propus traversează în mod nejustificat intravilanul localităţii şi fărâmiţează excesiv terenuri valoroase, iar art. 37 impunea autorităţii să justifice selectarea amplasamentului în intravilanul localităţilor; o asemenea motivare lipseşte în speţă.

S-a susţinut doar că, pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice, autorităţile publice locale implicate (Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Comuna Oşorhei, Comuna Sânmartin şi Comuna Nojorid) au studiat şi analizat mai mult de 10 variante de traseu cu lungimile cuprinse între 16,5 şi 25,8 km. Aceste analize au avut loc în cadrul întâlnirilor de lucru organizate între reprezentanţii autorităţilor locale (preşedintele C.J. Bihor şi primari), în baza Protocolului de colaborare înregistrat nr. 244/03.11.2021, dar întâlnirile de lucru nu s-au materializat prin semnarea unor înscrisuri, întrucât, raportat la protocol şi legea incidentă, nu ar fi fost necesar.

Or, necesitatea justificării corespunzătoare a variantei de traseu alese este impusă de art. 37 din O.G. nr. 43/1997.

De asemenea, varianta ocolitoare putea fi realizată doar pe baza studiilor de trafic, însă adoptarea actelor administrative atacate s-a realizat în lipsa unui studiu de trafic, acesta fiind realizat ulterior, în februarie 2023 şi a fost depus la dosar în cursul procesului.

Conform dispoziţiilor art. 24 din O.G. nr. 43/1997, de asemenea invocat de recurenţi, „La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia”; raportat la cele expuse, intimatul pârât nu a respectat nici aceste prevederi legale.” (extras din motivarea Curtii de Apel Cluj, dosar 3979/117/2022)

Articolul precedentIoan Mang. Prioritățile noii sesiuni parlamentare
Articolul următorHaz de necaz… Românii, obligați să se pregătească pentru război. Un an vor mânca doar cartofi fierți