Friday, 1 December, 2023
APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Comuna Borod, județul Bihor propus a fi realizat în comuna Borod, satul Borod, jud. Bihor.
În conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a), alin. 2 şi alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, în baza Dispoziţiei nr. 37 din 24 februarie 2022, emisă de...
Primăria comunei Țețchea informează cetățenii că a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul ,,Centru Medical și de Permanența în localitatea Hotar, comuna Țețchea". Proiectul presupune realizarea unui...
Comunicat de presă începere proiect „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor", Cod SMIS 2014+ 145035