Tuesday, 16 April, 2024
APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Comuna Borod, județul Bihor propus a fi realizat în comuna Borod, satul Borod, jud. Bihor. Decizia autorității de mediu...
În conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a), alin. 2 şi alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, în baza Dispoziţiei nr. 37 din 24 februarie 2022, emisă de primarul comunei...
Primăria comunei Țețchea informează cetățenii că a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul ,,Centru Medical și de Permanența în localitatea Hotar, comuna Țețchea". Proiectul presupune realizarea unui centru medical și de permanență în...
Comunicat de presă începere proiect „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor", Cod SMIS 2014+ 145035 UAT COMUNA ȚEȚCHEA, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data...