În conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a), alin. 2 şi alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, în baza Dispoziţiei nr. 37 din 24 februarie 2022, emisă de primarul comunei Borod, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Comunei Borod,  care va avea loc în data de  02 martie 2022, ora 800, desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali și cu respectarea măsurilor de asigurare a distanțării fizice și obligativitatea purtării măștii de protecție, în sala din Căminul Cultural Borod, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Borod din 10 februarie 2022.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate-secretarul general al comunei.

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa  ordinară din data de 02 mertie 2022.    

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate-secretarul general al comunei.

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Borod în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate-secretarul general al comunei.  

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

4. Proiect de hotărâre privind privind însușirea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Borod pe anul 2021.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate-secretarul general al comunei.  

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

5. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Borod pe anul 2021.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate-secretarul general al comunei.  

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Borod.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate-secretarul general al comunei.  

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2022.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate-secretarul general al comunei.  

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Borod pentru anul 2022.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate – Compartiment financiar-contabil.

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 22 din 31.03.2021 privind înființarea Serviciului Comunal de Utilități Publice Borod, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Borod.

-Inițiator – primar.

-Referat de aprobare –primarul comunei.

-Raport de specialitate – Compartiment financiar-contabil.

-Aviz din partea celor trei comisii de specialitate.

10. Informare cu privire la desfășurarea rececensământului populației și locuințelor.

1. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic pe grupul de WhatsApp a consilierilor locali,  în format letric la sediul primăriei.

         2. Consilierii locali pot formula amendamente la proiectele de hotărâri până la data ședinței.

   PRIMAR,                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BOROD,

       Sorin-Petru SARCA                                               Ileana BUTIRI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.