Luna mai 2024 reprezintă o perioadă de vârf pentru contribuabilii din România, având în vedere seria de obligații fiscale importante ce trebuie îndeplinite față de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Acest interval este crucial pe fondul obligativității depunerii unor formulare esențiale de către persoanele fizice și juridice deopotrivă, precum Formularul 112 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, dar și Formularul 212, vital pentru angajatori, care asigură raportarea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, precum și Formularul 100, care solicită contribuabililor, fie că sunt persoane fizice sau juridice, să declare obligațiile de plată către bugetul de stat, inclusiv impozitele pe veniturile obținute atât în țară, cât și în străinătate. 27 mai este astfel una din cele mai importante date din an pentru colectările anuale realizate de ANAF.

În luna mai 2024, contribuabilii din România trebuie să fie atenți la respectarea unor termene importante pentru depunerea documentelor fiscal. Unul dintre aceste documente este „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, care trebuie depus în termen de 30 de zile de la împlinirea a 183 de zile de prezență în țară. Acest formular este crucial pentru persoanele fizice care ajung să petreacă perioade semnificative în România, asigurând că statusul lor fiscal este corect înregistrat. Similar, persoanele care părăsesc România pentru perioade extinse sunt obligate să depună „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” cu 30 de zile înaintea plecării, pentru a clarifica orice obligații fiscale înainte de a-și schimba rezidența fiscală.

Pentru entitățile juridice și asocierile care se înființează sau modifică elemente ale înregistrării fiscale, este necesar să fie depuse declarațiile de înregistrare fiscală, cum ar fi Formularul 010 sau Formularul 700, în termen de 30 de zile de la evenimentele-cheie cum ar fi înființarea, începerea activității sau dobândirea calității de angajator.

De asemenea, asocierile care încep o activitate economică în cursul anului fiscal sunt obligate să depună Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică în termen de 30 de zile de la data începerii activității. Acest document este vital pentru planificarea fiscală corectă și pentru evitarea penalităților pentru declarare inexactă sau întârziată.

10 mai

Până pe data de 10 mai, sunt programate mai multe declarații esențiale:

Pentru început, Formularul 010 trebuie completat și depus de persoanele juridice române, de asocierile și alte entități fără personalitate juridică, inclusiv de deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor. Acest formular este important pentru orice schimbări în structura juridică sau fiscală a entităților respective.

De asemenea, Formularul 013 este destinat contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități în România prin intermediul unuia sau mai multor sedii permanente. În același timp, Formularul 020 se completează şi se depune de către persoanele fizice române şi străine, care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităşi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

În fine, Formularul 030 este necesar pentru persoanele fizice care nu dețin un cod numeric personal, oferind un cadru pentru înregistrarea și administrarea fiscală a acestora în sistemul ANAF.

15 mai

Pe data de 15 mai 2024, anumite segmente ale pieței românești trebuie să se conformeze cu obligații fiscale stricte legate de produsele accizabile. Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați sunt pe lista celor care trebuie să depună documentații specifice privind gestionarea tutunului și a produselor energetice.

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligați să depună Situațiile eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete sau alte tutunuri de fumat. Această obligație asigură conformitatea cu reglementările fiscale specifice sectorului de tutun și permite autorităților să monitorizeze fluxurile de produse accizabile în și din țară.

De asemenea, aceeași categorie de contribuabili trebuie să depună Situațiile eliberărilor pentru consum de țigarete și țigări de foi, o măsură similară care contribuie la colectarea accizelor datorate statului.

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final pentru produse energetice sunt, de asemenea, vizați de obligația de a depune Situațiile centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite, o declarație care trebuie realizată pentru luna precedentă.

27 mai

La data de 27 mai 2024, diverse categorii de contribuabili români sunt chemate să își îndeplinească obligațiile fiscale prin depunerea unor documente esențiale care facilitează administrarea taxelor și impozitelor. Este data limită pentru unele dintre cele mai răspândite și mai importante documente de evidență fiscală în relația cu ANAF-ul.

Formularul 100, cunoscut ca Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, este un instrument vital pentru gestionarea taxelor și impozitelor datorate de către persoanele fizice și juridice. Acest formular trebuie completat de contribuabilii care au diverse obligații de plată, inclusiv impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, și alte taxe stabilite prin lege.

Formularul 212, sau Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, este destinat persoanelor fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România sau/și din străinătate. Prin intermediul acestui formular, contribuabilii își declară veniturile și calculează impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii. Aceasta include profesioniștii, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, precum și persoanele care nu realizează venituri dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Formularul 112, cunoscut ca Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, este folosit de angajatori pentru a raporta veniturile salariale ale angajaților lor, precum și contribuțiile sociale și impozitele aferente. Acest formular este crucial pentru administrația fiscală, permițând monitorizarea și colectarea eficientă a contribuțiilor sociale și a impozitelor pe venit datorate de către angajați în România.

Formularul 224, destinat persoanelor fizice care obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori din afara României, trebuie completat și depus pentru a asigura că aceste venituri sunt corect raportate și impozitate conform legislației românești. Acest formular este esențial pentru cei care își desfășoară activitatea în România și sunt remunerați de companii care nu au sediu social sau reprezentanță pe teritoriul național.

Formularul 300, un decont de taxă pe valoarea adăugată (TVA), trebuie de asemenea depus de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA. Acesta este important pentru a gestiona în relația cu autoritatea fiscală orice operațiuni efectuate care implică TVA.

În aceeași zi, Formularul 301 trebuie completat de persoanele care efectuează operațiuni pentru care TVA este datorată în România și este necesar pentru a raporta activitățile specifice și pentru a asigura conformitatea cu reglementările fiscale privind TVA.

De asemenea, Formularul 307 trebuie depus pentru a raporta orice sume rezultate din ajustări, corecții sau regularizări ale taxei pe valoarea adăugată. Acest formular trebuie depus de persoanele impozabile care au necesitat ajustări ale TVA-ului datorat în urma unor transferuri de active sau schimbări în structura fiscală.

30 și 31 mai

Pe măsură ce luna mai se încheie, contribuabilii din România se confruntă cu termene critice pentru depunerea ultimelor documente fiscale ale lunii.

Pe 30 mai, este esențială depunerea Formularului 394, o declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această declarație trebuie depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, asigurând că toate tranzacțiile taxabile sunt corect înregistrate și raportate. Formularul ajută la monitorizarea și analiza tranzacțiilor care implică TVA, facilitând administrarea fiscală eficientă și prevenind evaziunea fiscală.

În ziua următoare, 31 mai, contribuabilii trebuie să se concentreze pe depunerea mai multor formulare importante:

  • Formularul 27 este dedicat cererii de restituire a accizelor, vizând beneficiarii scutirilor de accize, cum ar fi instituțiile și organizațiile eligibile, asigurând că aceste entități beneficiază de tratamentul fiscal preferențial prevăzut de lege.
  • Formularul 398, cunoscut și ca Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop Shop), trebuie depus de persoanele impozabile care utilizează regimul special pentru vânzările la distanță de bunuri importate. Acest formular facilitează conformitatea cu regulile TVA pentru tranzacțiile transfrontaliere, simplificând raportarea și calculul TVA-ului în cadrul UE.
  • D406, o declarație informativă SAF-T, este destinată marilor contribuabili și contribuabililor mijlocii, reflectând angajamentul autorităților de a utiliza tehnologia pentru a îmbunătăți colectarea și analiza datelor fiscale.

Amenzi și sancțiuni financiare pentru neconformare la depunerea obligațiilor fiscale, cu focus pe luna mai

Nerespectarea termenelor de depunere a obligațiilor fiscale poate conduce la aplicarea unor penalități semnificative de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Contribuabilii care întârzie depunerea declarațiilor fiscale, precum Formularul 100 pentru obligațiile de plată la bugetul de stat sau Formularul 300 pentru TVA, se confruntă cu penalități de întârziere. Acestea sunt calculate pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până la ziua plății efective, iar rata acestor penalități este stabilită anual de Ministerul Finanțelor.

Mai mult, dacă declarațiile fiscale, inclusiv Formularul 212 (Declarația unică) sau Formularul 112, nu sunt depuse la timp, contribuabilii riscă să fie sancționați cu majorări de întârziere, care sunt procentuale și calculate pe baza sumelor neachitate la termen. Nerespectarea termenului de depunere a acestor declarații poate duce și la aplicarea unor amenzi fixe sau procentuale din sumele datorate, în funcție de gravitatea încălcării legislației fiscale.

În cazurile mai grave, precum depunerile incorecte sau incomplete, contribuabilii pot fi supuși unor verificări suplimentare și, în consecință, pot fi sancționați pentru nerespectarea corespunzătoare a legislației fiscale. În situații de evaziune fiscală sau fraudă, nerespectarea obligațiilor fiscale poate atrage chiar responsabilitate penală, potrivit Codului Fiscal. (sursa)

Articolul precedentDieta de după Paști. Cum ne revenim în formă fără să ne înfometăm
Articolul următorUnde au petrecut românii Paștile. Sărbătoarea luminii, printre tradiții și obiceiuri, dar și la distracție