Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente, pentru activități desfășurate de persoane fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale și titularul și membrii întreprinderilor familiale. Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, de către titularii licențelor de liberă practică emise de către forurile profesionale, când activitatea se desfășoară sub formă de cabinete individuale. 

Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate. Deci, dacă o persoană fizică autorizată desfășoară activitatea sa pe teritoriul Germaniei, în declarația unică, va completă venitul astfel obținut, ca fiind venituri din străinătate, spre deosebire de venitul rezultat din activitatea desfășurată în România, pentru care în declarația unică va completă categoria de venit de activitate independentă.

Venitul brut cuprinde sumele încasate potrivit documentelor de încasare și echivalentul în lei al veniturilor în natură, dacă este cazul, reprezentând contravaloarea activității desfășurate.  Nu sunt considerate venituri brute, de exemplu, aporturile în numerar ale titularului, sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice, sumele primite ca despăgubiri etc.

Cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, trebuie să îndeplinească o serie de cerințe dintre care exemplifică: cheltuielile să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente și  să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Stabilirea venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate se face potrivit unor reguli fiscale. Cu caracter general,  venitul net anual se stabilește de către titular, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. 

Venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe această sursă din categoriile de venituri prevăzute, se obține prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate. Reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi, iar dreptul la report este personal și netransmisibil.

Venitul net anual impozabil din activități independente, dacă aceasta este singura sursă de venit a persoanei fizice, se determină prin deducerea contribuției de asigurări sociale datorată din venitul net anual recalculat. Venitul net anual impozabil se impozitează cu un impozit pe venit în cotă de 10%.


Citește și: Lista seminariilor web pentru luna aprilie, publicată pe portalul ANAF


Contribuția de asigurări sociale, pentru veniturile din activități independente obținute în anul 2022 se datorează dacă venitul net anual este mai mare de 30.600 lei și reprezintă 7.650 lei.  Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, pot alege prin declarația unică, o altă bază de calcul a contribuției de asigurări sociale decât limita minimă de 30.600 lei.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din activități independente obținute în anul 2022 se datorează dacă venitul net anual este mai mare de 30.600 lei și reprezintă 3.060 lei. Dacă venitul net anual realizat în anul 2022 este sub 30.600, pentru a deține calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în sumă de 1.530 lei. 

Pentru declararea venitului net realizat în anul 2022, persoanele fizice vor completă Secțiunea 1 din declarația unică, în baza registrului de evidență fiscală condus de ele. 

sursa – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.