Curtea de Conturi a sesizat Direcția Națională Anticorupție pentru posibile nereguli la achiziții făcute în primul an al pandemiei de Ministerul Sănătății. Instituția, condusă pe atunci de Nelu Tătaru, este acuzată de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, iar prejudiciul este estimat la 2.875.160 lei. Curtea de Conturi a sesizat, de asemenea, la DNA două posibile fapte de abuz în serviciu și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, structură aflată în subordinea Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat. Prejudiciile în acest caz sunt estimate la 10.931.460 lei, respectiv 4.272.180 lei.

Sesizările transmise de Curtea de Conturi către Direcția Națională Anticorupție:

 • Ministerul Sănătății – Abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals.
 • Prejudiciu estimat – 2.875.160
 • Organul de urmărire penală sesizat: DNA
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU – Abuz in serviciu
 • Prejudiciu estimat – 10.931.460
 • Organul de urmărire penală sesizat: DNA
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU – Abuz in serviciu.
 • Prejudiciu estimat – 4.272.180
 • Organul de urmărire penală sesizat: DNA


Curtea de Conturi a reclamat, de asemenea, și Compania Națională Unifarm, atât la DNA, cât și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1:

 • Compania Națională Unifarm SA – Abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals.
 • Prejudiciu estimat – 319.807.361
 • Organul de urmărire penală sesizat: DNA
 • Compania Națională Unifarm SA – Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată (Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.)
 • Prejudiciu estimat – 536.756
 • Organul de urmărire penală sesizat: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București

Sesizările au la bază un raport de anul trecut al Curții de Conturi

Sesizările au fost anunțate public acum de Curtea de Conturi, însă au la bază un raport publicat de instituție în vara anului trecut, intitulat “Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență”.

În raportul respectiv se arăta că Ministerul Sănătății a plătit în perioada stării de urgență suma de 1.696 mii lei pentru achiziții directe (truse de detecție COVID-19, truse de recoltare și transport, monitoare semne vitale și modul cardiac, paturi ATI, ventilatoare ATI).

În ceea ce privește achizițiile făcute de Ministerul Sănătății prin UNIFARM, raportul Curții de Conturi constata o serie de “abateri, nereguli, erori și deficiențe”:

 • În perioada 15.03-15.05.2020 Compania a încheiat contracte pentru achiziția unor echipamente și materiale sanitare specifice combaterii pandemiei cu coronavirus în valoare 1.619.238 mii lei. În aceeași perioadă, Compania a efectuat plăți, de 1.018.802 mii lei, din care plăți în avans de 805.382 mii lei, reprezentând 79% din totalul plăților care au fost efectuate.
 • Contractarea de către Companie a acestor achiziții de echipamente și materiale sanitare în valoare 1.619.238 mii lei s-a făcut fără existența prevederilor bugetare aprobate cu această destinație.
 • CN UNIFARM SA nu și-a exercitat obligația legală privind modul de întocmire și execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, nu a analizat și nu a propus rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale incidente. În plus, CN UNIFARM SA a angajat și a efectuat cheltuieli (achiziții de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus) mai mari decât cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în sumă totală de 1.463.073 mii lei, fără aprobarea consiliului de administrație, a ministerului de resort și fără aprobarea AGA.
 • Mai mult, aceste achiziții au fost efectuate de către CN UNIFARM SA contrar legii și statutului Companiei, respectiv fără ca directorul general al companiei să solicite aprobarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) pentru efectuarea acestor achiziții deși potrivit Statutului CN UNIFARM SA, „AGA aprobă orice fel de tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale companiei sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a companiei potrivit ultimelor situații financiare auditate (…)”. Astfel, potrivit ultimelor situații financiare auditate, cifra de afaceri a companiei a fost de 118.929 mii lei, iar efectuarea oricărei tranzacții cu o valoare mai mare de 11.893 mii lei, reprezentând 10% din cifra de afaceri, trebuia aprobată de AGA.
 • Compania a achiziționat echipamente/materiale sanitare de la firme intermediare deși deținea toate autorizațiile necesare în vederea realizării achizițiilor direct de la producătorii externi prin importul acestora și/sau de la producători interni, ceea ce a făcut ca CN UNIFARM să plătească prețuri de achiziție mai mari cu suma estimată la 175.274 mii lei.
 • În urma verificărilor efectuate asupra unui eșantion constituit din operațiunile derulate cu un număr de 10 furnizori, s-a constatat faptul că, în perioada 15.03 – 15.05.2020, CN UNIFARM SA a contractat achiziția unor cantități de astfel de produse în valoare de 1.012.946 mii lei din care, până la data de 15.05.2020, au fost recepționate produse în valoare de 698.534 mii lei, reprezentând 69% din valoarea contractată.
 • Pentru achizițiile efectuate, Compania a efectuat plăți totale în valoare de 830.316 mii lei, reprezentând 82% din valoarea contractată, din care: plăți în valoare de 638.549 mii lei, efectuate în avans; plăți în valoare de 191.767 mii lei, efectuate după data recepției produselor.
 • Pentru produsele recepționate, Compania a efectuat următoarele operațiuni:
 • pentru produse în valoare de 414.837 mii lei, reprezentând 59% din totalul produselor livrate, a fost regularizată valoarea de achiziție cu avansurile plătite către furnizori;
 • pentru produse în valoare de 191.767 mii lei, reprezentând 28% din totalul produselor livrate, au fost efectuate plăți;
 • pentru produse în valoare de 91.930 mii lei, reprezentând 13% din totalul produselor livrate, au fost înregistrate datorii către furnizori.
 • Astfel, în timp ce Compania avea înregistrate avansuri plătite către acești furnizori în valoare de 220.073 mii lei, care nu au fost justificate de bunuri livrate până la data de 15.05.2020, a efectuat plăți suplimentare în valoare de 191.767 mii lei și a continuat să înregistreze datorii către furnizori în valoare de 91.930 mii lei, fără să efectueze regularizarea acestor operațiuni cu facturile de avans care au fost plătite anterior.

Cu privire la modul de întocmire și derulare a unor contracte, prin care Compania a achiziționat echipamente medicale, respectiv aparate RT PCR și ventilatoare, s-au constatat următoarele:

 • În data de 19.03.2020 potrivit contractului de vânzare-cumpărare, CN UNIFARM SA a achiziționat un număr de 20 aparate RT- PCR la prețul de 77.000 USD/bucată plus TVA, 200 buc. ventilatoare la prețul de 56.000 USD/bucată fără TVA, prețul fiind FOB Beijing și 100 buc ventilatoare Drager Evita V300 la prețul de 56.000 USD/bucată fără TVA, prețul fiind FOB Germania.
 • Din analiza modului de întocmire/derulare a contractului de achiziție, s-a constatat că CN UNIFARM SA a contractat aparatură medicală (20 aparate RT PCR și un număr de 300 ventilatoare) în valoare de 80.080 mii lei care nu a fost livrată de către furnizor până la data de 15.05.2020.
 • Pentru aceste echipamente CN UNIFARM SA nu a solicitat, prin contractul care a fost încheiat cu furnizorul, niciun fel de specificații tehnice care să justifice prețul la care au fost achiziționate. Aceste echipamente au fost achiziționate doar prin utilizarea unor termeni generali specifici, astfel încât echipa de control a procedat la verificarea prețurilor practicate pe piața de profil pentru acest tip de echipamente.
 • Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că un ventilator Drager Evita V300 se regăsește cu un preț de vânzare de 26.380 USD/bucată. La acest preț furnizorul acordă o reducere de 10.000 USD, astfel încât prețul final este de 16.380 USD/bucată, comparativ cu prețul de 56.000 USD/bucată la care au fost contractate de către CN UNIFARM SA.
 • Pentru ventilatoarele made în China (Beijing) s-au regăsit prețuri cuprinse între 7.000 și 10.000 USD/bucată, comparativ cu prețul de 56.000 USD/bucată la care au fost achiziționate de către CN UNIFARM SA. Prețurile de vânzare utilizate pentru această analiză comparativă sunt prețuri valabile la data controlului.
 • De asemenea, potrivit situației întocmită/asumată de reprezentanții entității, au fost achiziționate măști de protecție neconforme în valoare de 26.449 mii lei, din care până la data de 15.05.2020, au fost distribuite măști în valoare de 5.273 mii lei. Din acestea, furnizorii au înlocuit măști neconforme în valoare de 1.820 mii lei.
 • În concluzie s-a constatat că achiziționând de la intermediari și nu de la producători interni sau producători/furnizori externi, aceste echipamente/materiale sanitare au fost contractate de către CN UNIFARM SA la prețuri supraestimate, fără toate aprobările necesare, fapt ce a determinat efectuarea de către Companie a unor plăți nejustificate în valoare de 175.274 mii lei, reprezentând diferența dintre prețul de achiziție și prețul de intrare în țară declarat de furnizori (importatori). Aceste plăți suplimentare au fost efectuate din împrumuturile contractate.
 • La calcularea valorii de 175.274 mii lei reprezentând plăți nejustificate, nu s-a ținut cont de diferențele de preț la ventilatoare, prezentate anterior.
 • Referitor la comunicarea cu unitatea coordonatoare, reprezentantul entității menționează faptul că Ministerul Sănătății nu a transmis la timp, centralizat, necesarul spitalelor, iar în această situație aprovizionarea a fost efectuată ulterior, respectiv în baza solicitărilor Ministerului Sănătății, Secretarilor de stat, Șefului Centrului de Comandă, al spitalelor și al altor instituții.
 • Procedând astfel, Compania nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin statut, iar Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate tutelară nu a monitorizat și nu a evaluat prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, performanța consiliului de administrație al CN UNIFARM SA, pentru a se asigura, în numele statului acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății.


Au existat neconcordanțe și nereguli în documentele întocmite aferente Contractelelor de furnizare medicamente și materiale sanitare specifice combaterii pandemiei cu coronavirus încheiate de CN UNIFARM SA cu Ministerul Sănătății

 • S-a constatat că, în baza Invitației de participare nr. 704 din 05.05.2020 și a caietului de sarcini f.n. aprobat de ordonatorul de credite al Ministerului Sănătății, CN UNIFARM SA a transmis oferta financiară și documentele de calificare. Achiziția s-a realizat de Ministerul Sănătăți, în conformitate cu art. 15 din Decretul nr. 240/2020 și a HG nr. 334/2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova.
 • Potrivit caietului de sarcini prezentat, achiziția s-a efectuat pe 2 loturi, respectiv:
 • lot 1 – echipamente medicale (mănuși protecție, mască FFP2, combinezoane, ochelari protecție și viziere) în valoare estimată de 10.669 mii lei, fără TVA.
 • lot 2 – soluții antiseptice și dezinfectante (alcool sanitar 70% și substanțe dezinfectante pentru utilizare în instalații de nebulizare), în valoare estimate de 1.477 mii lei.
 • Astfel, în urma derulării procedurii a fost întocmit Raportul de evaluare nr. 716/06.05.2020, pentru atribuirea celor 2 loturi, fiind încheiat Contractul de furnizare nr. 7939/06.05.2020 cu CN UNIFARM SA cu o valoare de 14.454 mii lei, având ca obiect achiziția de mănuși chirurgicale (200.000 buc.), măști FFP2 (500.000 buc.), combinezoane (25.000 buc.), viziere de protecție (5.000 buc.), ochelari de protecție (5.000 buc.), alcool sanitar (39.450 l) și substanțe dezinfectante (25.000 kg).
 • De asemenea, CN UNIFARM SA a încheiat cu Ministerul Sănătății Contractul de furnizare nr. 7938/06.05.2020 cu o valoare de 1.793 mii lei, având ca obiect achiziția a 1.200 cutii Hidroxiclorochină tablete și 1.600 cutii Lopinavirum și Ritonavirum.
 • În ceea ce privește cantitatea de 500.000 măști FFP2 KN 95 care au fost furnizate de către CN UNIFARM SA Ministerului Sănătății, menționăm că în data de 10.04.2020, CN UNIFARM SA a recepționat cantitatea de 560.680 măști FFP2 KN 95 la prețul unitar fără TVA de 9,92 lei/bucată. Potrivit „Situației privind operațiunile de punere în liberă circulație de bunuri destinate combaterii pandemiei Covid 19” transmisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice prin adresa nr.10574/18.05.2020, firma importatoare de la care a efectuat achiziția CN UNIFARM SA, a declarat la intrarea în țară un preț unitar de achiziție fără TVA de doar 7,50 lei/bucată.
 • Procedând astfel, CN UNIFARM SA a plătit suplimentar firmei importatoare valoarea de 2,42 lei/bucată mască FFP2 KN95, reprezentând diferența dintre prețul de achiziție și prețul de intrare în țară declarat de furnizor, ceea ce reprezintă plăți nejustificate în valoare de 1.357 mii lei. Aceste măști au fost ulterior comercializate către Ministerul Sănătății și au făcut obiectul donației către Republica Moldova.
 • Din verificarea operațiunilor comerciale (vânzare) a produselor efectuate de către CN UNIFARM SA, în baza Contractelor încheiate cu Ministerul Sănătății, a situației produselor comercializate în perioada 15.03 – 15.05.2020, precum și a documentelor financiar-contabile care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate, s-a constatat faptul că, CN UNIFARM SA a comercializat către Ministerul Sănătății cantitatea de 500.000 măști la un preț unitar de 16,95 lei (fără TVA), respectiv cu un adaos comercial de 71% comparativ cu adaosul comercial mediu de 12,90% practicat de companie la comercializarea produselor specifice combaterii pandemiei cu coronavirus în perioada 15.03 – 15.05.2020 sau cu adaosul comercial mediu de 9,17% în raport cu alți clienți la care s-au comercializat măști de tip FFP2 KN95. Astfel, cantitatea de 500.000 măști de tip FFP2 KN95 în valoare de 4.960 mii lei a fost comercializată de CN UNIFARM SA către Ministerul Sănătății la o valoare de 8.475 mii lei, cu un adaos comercial de 71%. În cazul în care cantitatea de 500.000 măști de tip FFP2 KN95, cu o valoare de achiziție de 4.960 mii lei, de exemplu ar fi fost comercializată de CN UNIFARM SA către Ministerul Sănătății cu un adaos comercial de 12,90%, valoarea de vânzare ar fi fost de doar 5.600 mii lei, ceea ce relevă faptul că din această tranzacție compania a obținut venituri suplimentare în valoare de 2.875 mii lei, afectând astfel bugetul Ministerului Sănătății. Subliniem că, pentru această achiziție, s-a suplimentat bugetul Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.
 • Totodată, nu au fost evidențiate și înregistrate corespunzător operațiuni de ieșire din gestiunea CN UNIFARM SA a unor medicamente și echipamente medicale. În baza situațiilor și documentelor prezentate, s-a constatat că în data de 05.05.2020, din gestiunea CN UNIFARM SA au fost predate către IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență), medicamente și echipamente medicale, așa cum rezultă din procesul verbal de custodie din data de 05.05.2020, încheiat între CN UNIFARM SA și IGSU, respectiv:
 • 1.200 cutii Hidroxiclorochină tablete și 1.600 cutii Lopinavirum și Ritonavirum;
 • mănuși chirurgicale (200.000 buc.), măști FFP2 (500.000 buc.), combinezoane (25.000 buc.), viziere de protecție (5.000 buc.), ochelari de protecție (5.000 buc.), alcool sanitar (39.450 l) și substanțe dezinfectante (25.000 kg).
 • Aceste operațiuni de ieșire din gestiunea companiei a unor produse nu au fost evidențiate și nu au fost înregistrate corespunzător în evidența operativă. Produsele au fost predate de către companie în custodia I.G.S.U. fără documente legale aprobate de către conducerea entității, întrucât procesul verbal de custodie este semnat din partea CN UNIFARM SA doar de către un farmacist de specialitate.
 • În data de 06.05.2020, respectiv la o zi diferență după predarea medicamentelor și dispozitivelor medicale către IGSU, între reprezentanții CN UNIFARM SA și comisia de recepție a Ministerului Sănătății numită prin OMS nr. 1776/22.11.2019, au fost încheiate un număr de 3 (trei) procese verbale de recepție, potrivit cărora, CN UNIFARM SA, reprezentat de un farmacist de specialitate și un gestionar depozit, au predat Ministerului Sănătății medicamente și echipamente medicale în valoare de 16.247 mii lei, astfel:
 • produse livrate Ministerului Sănătății în baza Contractului de furnizare nr. 7939/06.05.2020 cu o valoare de 14.454 mii lei, având ca obiect comercializarea către minister a unor cantități de mănuși chirurgicale (200.000 buc.), măști FFP2 (500.000 buc.), combinezoane (25.000 buc.), viziere de protecție (5.000 buc.), ochelari de protecție (5.000 buc.), alcool sanitar (39.450 l) și substanțe dezinfectante (25.000 kg);
 • produse livrate Ministerului Sănătății în baza Contractului de furnizare nr. 7938/06.05.2020 cu o valoare de 1.793 mii lei, având ca obiect comercializarea către minister a 1.200 cutii Hidroxiclorochină tablete și 1.600 cutii Lopinavirum și Ritonavirum.
 • Potrivit procesului verbal de custodie, în data de 05.05.2020, CN UNIFARM SA a predat către IGSU produsele care făceau obiectul celor 2 contracte menționate, deși aceste contracte au fost încheiat și vizate CFP în data de 06.05.2020. Menționăm faptul că, data aferentă vizei pentru control financiar preventiv care a fost acordată pentru cele două contracte, a fost modificată prin ștergere cu pastă corectoare.
 • Mai mult decât atât, așa cum rezultă din documentele prezentate, la data predării în custodia IGSU a cantităților de echipamente medicale/soluții antiseptice și dezinfectante, Compania participa în fapt la procedura de achiziție a acestor echipamente efectuată de Ministerul Sănătății.
 • De asemenea, între CN UNIFARM SA în calitate de firmă contractantă și Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate contractantă, au fost încheiate procese verbale de recepție a medicamentelor și echipamentelor care au fost în fapt predate fără documente legale aprobate de către conducerea entității, către IGSU, însă produsele în cauză nu existau în gestiunea Companiei la momentul întocmirii acestor procese verbale de recepție.
 • Compania nu a înregistrat în evidența contabilă unele produse farmaceutice primite prin donație/sponsorizare în valoare estimată de 401 mii lei.
 • În perioada 15.03-15.05.2020, CN UNIFARM SA a primit cu titlu de donație /sponsorizare o serie de medicamente specifice tratamentului pacienților infectați cu virusul SARS Cov 2, astfel:
 • 229 cutii de sulfat de hidroxiclorochină 200mg, de la TEVA PHARMACEUTICALS SRL, cu titlu gratuit, în baza contractului de donație 1026/16.04.2020;
 • 2.000 de bucăți de sulfat de hidoxiclorochină tablete 200mg, de la TERAPIA SA, la un preț simbolic de 0,0055 lei/bucată fără TVA;
 • 1.000 de cutii de Kaletra 200mg/50 mg, de la ABBVIE TRADING S.R.L., facturate cu valoare 0 (zero);
 • 18.000 de cutii de Plaquenil 200mg, de la SANOFI ROMÂNIA SRL (în perioada 01.04.2020 – 06.05.2020), preț unitar 22,26 lei, cu discount comercial de 100%, în baza contractului de donație de produse farmaceutice din 01.04.2020.
 • Aceste bunuri au fost înregistrate doar în gestiunea entității la valoare zero sau la valori simbolice, fără a fi înregistrate în evidența financiar contabilă la o valoare justă în conformitate cu valoarea de piață a acestora.
 • Operațiunile efectuate din fonduri împrumutate de către Companie pe perioada stării de urgență reprezintă în fapt operațiuni de creditare nejustificată a unor furnizori interni intermediari, care nu dețineau calitatea de producători și/sau furnizori externi, din fonduri împrumutate de companie pentru a fi utilizate la achiziția de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus. Menționăm faptul că, majoritatea furnizorilor care au beneficiat de avansuri substanțiale nu au livrat produsele în termenele contractate. De asemenea, pentru anumite produse au fost prevăzute termene mari de livrare, deși Compania a efectuat plata imediată a facturilor de avans emise de furnizori și chiar înainte de primirea facturilor de avans în unele cazuri. Toate aceste sume care au fost achitate de către companie în avans au fost finanțate din împrumuturile contractate care sunt purtătoare de dobânzi.
 • În fapt, resursele financiare împrumutate de către Companie din credite garantate de stat au fost blocate la furnizori prin plata acestor avansuri substanțiale, fără a se asigura imediat achiziția și distribuirea materialelor/echipamentelor specifice combaterii COVID.
 • Măsurile întreprinse de Companie împotriva unor furnizori care nu au respectat condițiile contractuale, au fost inițiate cu întârziere și nu au condus la realizarea scopului achizițiilor efectuate.
 • Prin modul de contractare a produselor specifice combaterii COVID, Compania nu a urmărit îndeplinirea scopului, respectiv de asigurare imediată (de urgență) a necesarului de materiale/echipamente solicitate de unitățile sanitare beneficiare, iar plata avansurilor fără livrare imediata a produselor contractate a condus la gestionarea defectuoasă a fondurilor utilizate din creditele contractate.
 • Concluzia care se desprinde din cele prezentate este că resursele financiare ale CN UNIFARM SA, care constau în credite contractate special pentru starea de urgență, în vederea achiziționării de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus, au fost gestionate defectuos, atât prin efectuarea unor achiziții de echipamente și materiale sanitare de la firme intermediare, la prețuri supraestimate, cât și prin efectuarea de plăți în avans, Compania nu a asigurat corespunzător și urgent rețeaua sanitară cu produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus. (HotNews.ro)
Articolul precedentDNA: “Persoane cu funcții de conducere în stat sunt vizate în dosare de corupție legate de achiziții în pandemie”
Articolul următorPericolul de inundații nu a trecut în județul Bihor