Consiliul Concurenţei, Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorilor și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor avea noi atribuții în caz de război, urmând să fie semnat un protocol în acest sens.

„Noile atribuții vizează sancționarea acțiunilor speculative care, în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situaţie de risc speculativ prin hotărâre a Guvernului, constau în practicarea unor preţuri nejustificat de mari, limitarea în mod nejustificat a producţiei sau a vânzărilor, acumularea de mărfuri de pe piaţa externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piaţa românească şi revânzării lor ulterioare la un preţ crescut în mod nejustificat”, se arată în Referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea interinstituțională încheiat între Consiliul Concurenței, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) instrumentează cazurile de acțiuni speculative în situaţia în care faptele vizează în mod direct consumatorul, persoana fizică, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar, în cazul săvârşirii faptelor care constituie acţiuni speculative faţă de alte întreprinderi, competenţa de instrumentare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare aparţine Consiliului Concurenţei, în condiţiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare. Cele două autorităţi vor colabora şi vor face schimb de informaţii cu privire la posibilele încălcări identificate, în vederea aplicării prevederilor ordonanţei de urgenţă.

Tot în conformitate cu noile prevederi legislative, pentru instrumentarea spețelor de acest tip, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Consiliului Concurenţei, cu celeritate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale specifice ale acestora, datele necesare solicitate cu privire la întreprinderile care desfăşoară activitate pe teritoriul României, pe care le are la dispoziţie sau pe care le-a obţinut în urma controalelor efectuate potrivit atribuţiilor sale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare și vizează posibile acțiuni speculative dintre cele prevăzute la art. 1 din O.U.G. nr. 84/2022.

Potrivit cadrului normativ, mecanismul de colaborare trebuie prevăzut prin ordin comun al președinților ANAF, ANPC și Consiliul Concurenţei, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, va cuprinde modalitatea de schimb obligatoriu de date, interoperabilitatea cu bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea principiilor protecţiei datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (General Data Protection Regulation).

Astfel, pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență, pentru o organizare mai eficientă a activității Consiliului Concurenței Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor și Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum și pentru a conferi întreprinderilor predictibilitate, este necesară completarea cadrului procedural existent în prezent. În acest sens, s-a optat pentru încheierea unui Protocol de colaborare interinstituțională ce urmează a fi aprobat prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

Astfel, scopul Protocolului este de a aduce clarificări de ordin metodologic în ceea ce priveşte colaborarea Consiliului Concurenţei, Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor și Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modalitatea de schimb obligatoriu de date, în vederea asigurării transparenţei şi a unui cadru unitar de abordare şi de realizare practică a schimburilor de informații. (adevarul.ro)

Articolul precedentDe ce nu era în cătușe criminalul care a evadat în București și a fost prins la Oradea
Articolul următorANAF: Solicită bonul fiscal când mergi la salonul de înfrumusețare / Dacă operatorul refuză, ai gratuitate