ZF.ro: Cu toate că România înregistrează cea mai ridicată rată a deţinerii de imobile din Uniunea Europeană, persistă un grad crescut al inegalităţii de avuţie.

Activele imobiliare ale româ­nilor au continuat să creas­că, ajungând în 2021 la aproape 2.000 mld. lei, un nivel record al ultimului de­ceniu, potrivit datelor Băncii Naţionale. Exprimată în euro, avu­ţia imobiliară a popu­­laţiei ar fi de 400 mld. euro, având în vedere cursul mediu de peste 4,9 lei/euro din 2021.

Un volum ridicat al activelor imobiliare a mai fost înregistrat în 2008, de 1.860 miliarde de lei, nivelul exprimat în euro fiind atunci mai ma­re, de circa 500 de mi­li­ar­de de euro, de­oa­re­­ce cursul mediu era de 3,68 lei/euro în 2008.

Activele imobiliare continuă să aibă o pon­­dere majoritară în avuţia românilor, de circa 75,6%, pe fondul ratei ridicate de deţi­ne­­re a imobilelor (95,8%, conform Eurostat).

Avuţia imobiliară a românilor a trecut pragul de 1.000 miliarde de de lei (peste 280 de miliarde de euro) în urmă cu 15 ani, în 2006, atunci cursul de schimb mediu leu/euro fiind de 3,52 lei/euro.

Doar în perioada pande­mi­ei de COVID-19 acti­ve­le imobilia­re ale popu­la­ţi­ei au crescut cu 233 miliarde delei, respec­tiv cu 13,4%.

Creşterea avuţiei imo­biliare a româ­ni­lor de-a lungul tim­pu­lui a fost influenţată şi de majorarea preţu­rilor (indi­cele de preţ imo­biliar fiind în creştere).

Banca Naţională a României a arătat că as­cen­siunea activelor imo­biliare indică rezi­lienţa pieţei imo­bi­liare, iar această si­tua­ţie se datorează în mare măsură legis­laţiei care încurajează de­ţi­nerea de active imo­biliare mai degrabă decât (re)investirea în acti­vităţi productive. Creşterea activelor imobiliare ale româ­nilor a fost susţinută şi de bănci, creditarea ipotecară fiind în ascensiune.

Stocul creditelor ipotecare ajunsese la finalul primului semestru (S1) din 2021 la 94,4 mld. lei, volum de 4,5 ori mai mare decât în 2008, când stocul ipotecarelor era de 21 mld. lei.

Faţă de nivelul de acum 10 ani, averea imobiliară a românilor a crescut cu 57,6%.

Fondul locativ la nivelul României a depăşit 9 milioane de locuinţe.

Cu toate că România înre­gistrează cea mai ridicată rată a deţinerii de imobile din Uniunea Europea­nă, persistă un grad crescut al inegalităţii de avuţie.

În timp ce activele imo­biliare au o pon­dere majoritară pe plan local, activele financiare ale românilor reprezintă mai puţin de un sfert din activele totale (în jur de 24%), ajungând în S1/2021 la 634 mld. lei (130 mld. euro). Comparativ, în zona euro activele financiare reprezintă circa 45% din avuţia populaţiei. (Claudiu Medrega)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.