În perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, părinții vor completa cererile-tip de înscriere online sau la școala la care solicită înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 2024. Pentru copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2024, părinții au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

În perioada 11 aprilie – 14 mai vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă, informează Edupedu.ro.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe site-ul dedicat al Ministerului Educaţiei, în interiorul calendarului de înscriere. După completarea acestora, părinții trebuie să meargă însă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii, conform ministerului.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate (copie şi original) al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Certificatul de naştere al copilului (copie şi original).
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criterii generale de departajare pentru clasa pregătitoare

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  – existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  – existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  – existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică, după aplicarea criteriilor generale.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere, conform procedurii.”

Cum se procesează cererile de înscriere în clasa pregătitoare

Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

 • în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;
 • în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al unității de învățământ;
 • în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată”, potrivit procedurii.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2024

 • 11 aprilie – 14 mai: Completarea cererilor-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
 • 14-17 mai: procesarea cererile-tip de înscriere şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.
 • 20-27 mai: procesarea cererilor-tip prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.
 • 28 mai: repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri, şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie.
 • 29 mai: afişarea listelor cu candidaţii înmatriculaţi şi numărul de locuri rămase libere.
 • 31 mai – 7 iunie: înscrierile în cea de a doua etapă. (sursa)

Articolul precedentANAF: Solicită bonul fiscal când mergi la salonul de înfrumusețare / Dacă operatorul refuză, ai gratuitate
Articolul următorCea mai mare clădire din Europa printată 3D a fost construită în doar 140 de ore