Politica de confidentialitate

DISPOZIȚII GENERALE

Acest site web („site-ul web”) este operat și deținut de Asociația  pentru Promovarea Tinerilor Jurnaliști (APPTJ). APPTJ se angajează să vă  protejeze și să vă respecte confidențialitatea.

Această Politică de confidențialitate se aplică utilizării acestui site  Web și oricăruia dintre serviciile accesibile prin intermediul acestui site („Servicii”).

Această Politică de confidențialitate prezintă metoda și cadrul prin care orice date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, sau pe care ni le furnizați, vor fi procesate și utilizate de noi.

În cadrul acestei politici de confidențialitate, „date cu caracter personal” („date cu caracter personal”, „informații personale”) înseamnă date referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la datele care ne sunt furnizate către dumneavoastră, sau colectate de noi de la dumneavoastră și, prin urmare, intră în posesia operatorului de date, adică APPTJ.

Am depus toate eforturile pentru a respecta Legea privind protecția datelor („Legea privind protecția datelor”), inclusiv, fără limitare, Regulamentul general european pentru protecția datelor (GDPR), precum și alte reguli relevante de protecție a datelor.

Vă rugăm să vă acordați timp pentru a citi cu atenție această Politică de confidențialitate și asigurați-vă că o înțelegeți.

Folosirea acestui site este posibilă numai după acceptarea acestei Politici de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu această politică de confidențialitate, vă rugăm să părăsiți acest site web și să nu îl utilizați.

Este important ca datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne țineți la curent dacă datele dumneavoastră personale se schimbă în timpul relației cu noi.

Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm în mod intenționat date referitoare la copii.

Acest site web poate include link-uri către alte site-uri web, aplicații sau plug-in-uri terțe. Făcând clic pe aceste legături sau activând conexiunile, puteți permite terților să colecteze sau să partajeze date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate.

INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Am putea colecta de la dumneavoastră următoarele date personale: numele, adresa de e-mail, adresa de protocol a IP (computer), adresa de utilizator sau ID-ul în rețelele sociale (facebook, twitter etc.).

Atunci când prelucrăm datele dvs. personale, suntem guvernați de următoarele principii:

■ datele personale sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, într-o manieră transparentă;

■ datele personale sunt colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime;

■ datele personale sunt întotdeauna adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

■ exacte și, dacă este necesar, actualizate; fiecare pas rezonabil trebuie făcut pentru a se asigura că datele cu caracter personal inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o serie de scopuri diferite. Pentru fiecare scop, trebuie să avem un temei legal pentru o astfel de prelucrare.

În general, astfel de motive legale sunt următoarele:

■ ne-ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor dvs. personale;

■ prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau în cazurile în care ne-ați solicitat să vă prelucrăm datele înainte de a încheia un contract;

■ prelucrarea este necesară pentru respectarea obligației noastre legale la care suntem supuși;

■ prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau ale altei persoane fizice;

■ prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale;

■ prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de către un terț.

La ce ne referim atunci când spunem „interes legitim” și „executarea contractului”?

Interes legitim înseamnă un interes al nostru, ca organizație, în conducerea și administrarea activităților proprii. Confirmăm prin aceasta că, considerăm și punem în balanță atât orice impact potențial asupra dvs. (atât pozitiv, cât și negativ) cât și drepturile dvs. înainte de a prelucra datele dvs. personale pentru interesele noastre legitime. Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități în care interesele noastre sunt suprasolicitate de impactul asupra dvs. (cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. sau dacă, în alt mod, nu este solicitat sau permis de lege).

Executarea contractului înseamnă prelucrarea datelor dvs. acolo unde este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un astfel de contract.

DEZVĂLUIRE

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal dacă această divulgare este necesară sau permisă de lege.

În unele cazuri, datele personale pot fi partajate cu anumiți furnizori de servicii terți, precum și între departamentele noastre interne sau furnizorii noștri de servicii (dezvoltare, analiză, juridic, clienți și marketing, etc.) în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate.

Solicităm tuturor părților terțe să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor noștri de servicii terți să utilizeze datele dvs. personale în scopuri proprii și le permitem doar să vă proceseze datele personale în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Dacă sunteți rezident în UE, vă rugăm să stiți că unii dintre terții noștri, deși nu este cazul în prezent, ar putea  avea sediul în afara UE, ceea ce înseamnă că prelucrarea datelor dvs. personale va implica un transfer de date în afara UE.

Ori de câte ori transferăm datele dvs. cu caracter personal din UE, ne asigurăm că cel puțin una dintre următoarele garanții este pusă în aplicare:

■ Vom transfera datele dvs. cu caracter personal numai în țările considerate că oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană;

■ acolo unde utilizăm anumiți furnizori de servicii, putem folosi contracte specifice aprobate de Comisia Europeană care oferă datelor personale aceeași protecție pe care o are în UE;

■ în cazul în care utilizăm furnizori cu sediul în SUA, putem transfera date către aceștia dacă fac parte din scutul de confidențialitate (privacy shield), care le impune să ofere o protecție similară datelor personale partajate între UE și SUA

Dacă nu există nicio decizie de adecvare și nici garanții adecvate puse în aplicare, totuși, vă putem transfera datele dvs. personale în afara UE, datorită următoarelor justificări:

■ v-am informat despre posibilele riscuri ale transferurilor de date cu caracter personal și ați fost de acord în mod explicit cu privire la transferul propus de date cu caracter personal în afara UE;

■ transferul este necesar pentru executarea unui contract încheiat între dvs. și noi. sau dacă ne-ați solicitat să efectuăm măsuri precontractuale;

■ transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat între noi și o altă persoană fizică sau juridică în beneficiul dvs.;

■ transferul este necesar din motive importante de interes public;

■ transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale;

■ transferul este necesar pentru a vă proteja interesele sau interesele vitale ale altor persoane în cazurile în care sunteți incapabili fizic sau legal să vă dați consimțământul;

COOKIES

„Cookie-urile” sunt mici informații stocate de browser-ul dvs. pe dispozitiv. La fel ca majoritatea site-urilor web, utilizăm cookie-uri pentru a urmări activitatea dvs. și pentru a vă îmbunătăți experiența.

De asemenea, folosim cookie-uri pentru a ne ajuta în lupta împotriva fraudei sau a ilegalităților. Dacă doriți să nu primiți cookie-uri, le puteți dezactiva oricând din bara de instrumente a browserului dvs. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți accesa anumite zone sau caracteristici ale acestui site web.

SECURITATE

Folosim precauții rezonabile de securitate pentru a proteja securitatea și integritatea datelor dvs. personale, atât în ​​timpul transmiterii, cât și odată ce le primim, în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legea aplicabilă. Am depus toate eforturile pentru a utiliza toate standardele rezonabile ale industriei pentru a vă asigura datele personale. Cu toate acestea, nicio metodă de stocare electronică sau transmisie pe Internet nu este complet sigură și nu putem garanta că nu se vor produce încălcări ale securității. Fără a limita cele de mai sus, nu suntem responsabili pentru acțiunile hackerilor și ale altor terți neautorizați care încalcă procedurile noastre rezonabile de securitate.

VÂRSTA DE CONSIMȚĂMÂNT

Acest site web poate fi utilizat doar de persoane fizice, companii sau alte persoane juridice care au capacitatea legală de a încheia contracte obligatorii legal în temeiul legii aplicabile în țara de reședință. Acceptând această politică de confidențialitate, considerați că aveți vârsta legală în statul sau în țara dvs. de rezidență. Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm intenționat date referitoare la copii.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Conform Legii privind protecția datelor, aveți anumite drepturi în legătură cu informațiile personale pe care le deținem despre dvs. Puteți exercita aceste drepturi în orice moment, contactându-ne folosind datele de contact prevăzute în această Politică de confidențialitate

(redactia@bihornews.ro).

■ Dreptul de a solicita acces la datele dvs. personale. Aceasta înseamnă că ne puteți solicita să vă trimitem o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificăm dacă le prelucrăm în mod legal.

■ Dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal. Aceasta înseamnă că puteți solicita ca toate datele incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs. să fie corectate.

■ Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal acolo unde nu există niciun motiv întemeiat pentru a continua să le prelucrăm. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem sau să ștergem datele dvs. personale în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune procesării, unde este posibil să vă prelucrăm informațiile în mod ilegal sau unde avem obligația să ștergem datele dvs. personale pentru a ne conforma orice legi aplicabile relevante. Vă rugăm să rețineți că uneori este posibil să nu putem respecta cererea dvs. de ștergere din motive legale specifice care vă vor fi notificate, dacă este cazul, în momentul solicitării.

■ Dreptul de a vă opune procesării. Puteți obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale în cazul în care cunoașteți sau aveți motive să presupuneți că o astfel de prelucrare are impact asupra drepturilor și libertăților dvs. fundamentale. De asemenea, aveți dreptul de a obiecta în orice moment în care prelucrăm datele dvs. personale în scop de marketing direct. Putem demonstra că prelucrăm datele dvs. din motive legitime care, în anumite circumstanțe, depășesc drepturile și libertățile dvs.

■ Dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor cu caracter personal. Puteți solicita să suspendăm procesarea atunci când doriți ca noi să facem datele exacte procesate; sau prelucrarea datelor este ilegală, dar nu doriți ca noi să o ștergem; sau dacă aveți nevoie ca noi să deținem datele, chiar dacă nu le mai solicităm, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, exercita sau apăra revendicări legale; sau v-ați opus folosirii noastre de date, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime imperative pentru a le utiliza.

■ Dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către terți. Înseamnă că, la solicitarea dvs., vă vom furniza datele dvs. personale sau un terț pe care l-ați ales într-un format structurat, utilizat frecvent, care poate fi citit automat. Vă rugăm să rețineți că acest drept se aplică numai datelor care sunt prelucrate prin mijloace automatizate și numai în cazurile în care ne-ați acordat consimțământul explicit relevant pentru o astfel de prelucrare sau prelucrare este utilizat în timpul executării contractului.

■ Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. Puteți retrage consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. personale în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile expuse mai sus, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail specificat în această Politică de confidențialitate

(redactia@bihornews.ro).

REȚINEREA DATELOR

APPTJ va păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate datele personale, inclusiv fără limitare a scopurilor conformității cu cerințele legale de raportare, contabilitate sau legale.

Atunci când stabilim cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal, avem în vedere următorii factori: natura, sensibilitatea datelor cu caracter personal și suma acestora; riscul potențial de vătămare din cauza utilizării sau dezvăluirii neautorizate a datelor personale; scopurile pentru care am colectat datele dvs. personale și le prelucrăm; cerințele legale aplicabile.

În cazul în care prelucrăm datele dvs. personale în scop de marketing, vă putem contacta cel puțin în fiecare lună pentru a vă asigura că sunteți încântat să continuați să primiți comunicările noastre de marketing. Puteți solicita să nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau să ne obiectăm în orice moment la o astfel de prelucrare, trimițând cererea sau declarația corespunzătoare la adresa noastră de e-mail.

În unele circumstanțe, putem anonimiza și / sau pseudonimiza datele dvs. personale în scopuri de cercetare statistică. În astfel de cazuri, datele dvs. personale nu vor fi asociate mai mult timp cu dvs. și le putem folosi pe acestea la nesfârșit, fără a vă anunța în continuare.

MODIFICĂRI LA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a modifica, modifica sau modifica această Politică de confidențialitate fără notificare în orice moment și din când în când, inclusiv în funcție de necesități pentru a respecta legile și reglementările corespunzătoare. Orice modificări, modificări sau modificări vor fi postate pe această pagină. Noii termeni pot fi afișați pe ecran și vi se poate cere să le citiți și să le acceptați pentru a continua utilizarea acestui site sau a serviciilor.

CERERE DE INFORMAȚII

Uneori este posibil să fie nevoie să solicităm informații specifice de la dvs. pentru a vă confirma identitatea și pentru a vă asigura dreptul dvs. de acces la datele dvs. personale (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că datele personale nu sunt dezvăluite oricărei persoane care nu are dreptul să le primească. Vă putem contacta, de asemenea, pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dvs. de a accelera răspunsul nostru.

INTERVALUL DE RĂSPUNS

Vom depune toate eforturile pentru a răspunde tuturor solicitărilor dvs. legitime în termen de 1 (o) lună. Uneori, poate dura mai mult de o (o) lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau dacă ați făcut o serie de solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

RECLAMAȚII

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor, în special în țara de reședință obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă, considerați că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă Protecția datelor aplicabilă prin Lege.

Cu toate acestea, am aprecia posibilitatea de a rezolva problemele dvs. înainte de a trimite orice plângerea către autoritatea de supraveghere, prin urmare, vă rugăm să ne contactați înainte de alte demersuri.

DESPRE NOI

Asociația pentru promovarea tinerilor jurnaliști (APPTJ) este o organizație non-profit, cu sediul în Oradea, înființată în anul 2019 de un grup de tineri profesioniști romăni care locuiesc în prezent în afara țării și care își doresc să sprijine progresul societății românești prin promovarea unor proiecte și inițiative, precum acest website, care să susțina ideea de imparțialitate, de adevăr complet, de critică constructivă și, mai ales, să suțina mereu interesul și nevoia publicului pentru informații netrunchiate.

ÎNTREBĂRI ȘI INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de confidențialitate sau colectarea, utilizarea sau manipularea informațiilor dvs. personale, nu ezitați să ne contactați în orice moment prin intermediul paginii noastre de contact

(redactia@bihornews.ro).