Modelul Declarației unice pentru 2019 a fost publicat de ANAF în Monitorul Oficial. Aceasta va trebui depusă până în data de 15 Martie 2020. Acest model este destinat persoanelor fizice care au realizat anul trecut alte venituri decât cele salariale și care sunt supuse impozitării în urma declarării lor. Eventualele venituri din criptomonedă sunt și ele incluse! Nu în ultimul rând, declarația se va depune pentru asigurările sociale dar și pentru veniturile estimate în 2020.

Iată care sunt veniturile pentru care trebuie să depuneți declarația unică:

  • activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă; 
  • cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Secțiunile pe care trebuie să le completați în Declarația unică sunt:

1: Date privind impozitul pe venitul realizat în România;

2: Date privind impozitul pe venitul realizat din străinătate;

3: Date privind contribuția de asigurări sociale și asigurări de sănătate datirată;

4: Stabilirea impozitului pe venitul din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real;

5: Sumarul obligațiilor datorate:

6: Destinația sumei de 3,5% din impozitul pe venit.

Asigurările sociale și contribuțiile la sănătate:

Persoanele fizice ce au realizat în anul 2019, respectiv în anul 2020 estimează că vor realiza venituri extrasalariale cumulate (venituri din activități independente, venituri din dividende, venituri din cedarea folosinței bunurilor etc), a căror valoare depășește plafonul de 12 x salariul minim brut garantat în plată la data depunerii declarației, datorează contribuția la asigurările sociale de sănătate în procent de 10%.

Pentru anul 2019, suma este 2.080 lei x 12 luni x 10% = 2.496 lei.

Pentru anul 2020, suma este 2.230 lei x 12 luni x 10% = 2.676 lei.

Notă: această sumă se datorează chiar dacă persoana fizică are calitate de salariat și este deja asigurată în sistemul public de sănătate.

Din punctul de vedere al contribuției la asigurările sociale – pensii, sunt în sfera contribuției veniturile din activități independente și după caz, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, când persoana ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu are calitatea de salariat.

Obligația plății contribuției la pensii este generată de situația prin care persoana fizică realizează veniturile mai sus amintite într-un plafon mai mare de 12 x salariul minim brut garantat în plată. Acest plafon corespunde veniturilor nete impozabile.

Persoana fizică are obligația plății contribuției la pensii cu procentul de 25%, însă baza de calcul a contribuției este cel puțin egală cu salariul minim brut garantat în plată. Desigur, persoana fizică poate să aleagă o bază de calcul a contribuției la pensii mai mare decât salariul minim, dacă dorește un punctaj mai bun la pensie.

Plafoanele veniturilor de la care se datorează contribuție la pensie pentru veniturile din activități independente și, după caz, drepturi de proprietate intelectuală sunt:

Pentru anul 2019, suma de 2.080 lei x 12 luni = 24.960 lei;

Pentru anul 2020, suma de 2.230 lei x 12 luni = 26.760 lei

Dacă o persoană depășește aceste plafoane anuale și decide să se asigure la nivelul salariului minim, va achita contribuția anuală la pensie în sumă de 6.240 lei pentru anul 2019 și în sumă de 6.690 lei pentru anul 2020.

Notă: plata contribuției la pensii pentru venituri din activități independente, când se depășește plafonul, se datorează chiar dacă persoana fizică este salariată la momentul realizării veniturilor din activități independente.

Foarte important:

Există persoane ce nu realizează venituri sau plafonul veniturilor extrasalariale este mai mic decât 12 x salariul minim brut garantat în plată. Aceste persoane au dreptul să se asigure în sistemul public de sănătate și în sistemul public de pensii, prin opțiune.

De exemplu, o persoană fizică ce nu realizează venituri va putea să se asigure în sistemul public de sănătate prin Declarația unică și va achita contribuția la sănătate pentru o perioadă de 6 luni și va fi asigurată în sistemul de sănătate o perioadă de 12 luni de la data depunerii declarației.

Declarația unică se poate depune astfel:

  • Direct la registratura autorității fiscale;
  • Prin poștă, cu confirmare de primire;
  • Prin sistemul de depunere electronică a declarațiilor la distanță (spațiul privat virtual sau prin e-guvernare.ro).

(preluare; autor: Adrian Bența)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.