Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei explică foarte clar care sunt drepturile beneficiarilor de energie electrică, tocmai pentru a preîntâmpina situațiile care cel mai probabil vor apărea în următoarea perioadă.

Așadar, cât privește drepturile, putem alege orice furnizor de energie electrică sau de gaze naturale, ca urmare a faptului că beneficiem acces la o piață liberă și concurențială. Lista furnizorilor autorizați este disponibilă pe site-ul ANRE.ro. În plus, poate fi accesat Comparatorul de oferte pentru furnizarea de energie electrică sau gaze naturale atât pe site, cât și în aplicația mobilă ANRE. Totodată putem schimba furnizorul de energie fără plata vreunei taxe, fără modificări de ordin tehnic conform procedurii stabilite de ANRE.

Cât privește contractual de furnizare, ar trebui sa fim informați cu privire la condițiile generale de contractare sau la prețurile și tarifele aplicabile. Putem solicita furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi și, de asemenea, ori de câte ori se consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale. Trebuie să fim notificați cu privire la orice intenție de modificare a condițiilor sau clauzelor contractuale și, de asemenea, de trebuie să fim informați despre dreptul de a rezilia contractul. În ceea ce privește factura, un aspect extrem de important, avem dreptul de a cere furnizorului explicații privind elementele facturii, acesta fiind obligat să le ofere.

Dreptul de a avea mai multe modalități de plată a facturii de energie electrică sau de gaze naturale. Dreptul ca banii să fie restituiți clientului dacă la regularizare, suma achitată de acesta depășește valoarea de 100 de lei. Furnizorul este obligat să returneze banii în cel mult 5 zile de la emiterea facturii. În cazul unei valori mai mici, atunci suma plătită de client se va compensa cu următoarele facturi.

Gratuitățile și compensațiile provenite din drepturi

Este important de știut că, avem dreptul de a solicita operatorului de rețea, fie direct, fie prin intermediul furnizorului, repararea sau înlocuirea contorului defect. Un alt drept este cel de a primi de la furnizorul de energie decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare sau pe cel de a primi penalitățile sau compensațiile suportate de către furnizor sau operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate.

Clientul mai are dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele de energie electrică și gaze naturale, dar și pe cel de a primi despăgubiri pentru daunele provocate la aparatura electrocasnică din locuință, din cauza unei întreruperi accidentale a energiei electrice. Nu în ultimul rând, clientul are dreptul de a înainta o plângere furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale și să beneficieze de un standard ridicat de soluționare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE. În cazul în care clientul nu este mulțumit de soluția dată plângerii sale sau un eventual litigiu nu este soluționat amiabil, are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor sau litigiilor, precum și de a se adresa instanței competente.

ANRE se ocupă cu protecția acestor drepturi. Este autoritatea care elaborează, aprobă şi monitorizează aplicarea reglementărilor obligatorii în sectorul energiei. Este, de asemenea, și principala sursă de informare când vine vorba de furnizorii autorizați, oferte transparente și drepturi ale consumatorului de energie.

De asemenea, ANRE, are rolul de a asigura respectarea condițiilor de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor, motiv pentru care clientul se poate adresa autorității atunci când nu găsește la furnizor o soluție convenabilă pentru problemele sale sau când acesta nu reușește să își respecte obligațiile. (sursa)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.