ANAF a pregătit un proiect de ordin de președinte care actualizează Declarația Unică pentru a o adapta schimbărilor legislației fiscale. Printre acestea, sunt reglementări privind persoanele care obțin venituri din activități cum ar fi membru al consiliului de administrație la un angajator din afara țării, reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță, reglementarea unui nou mecanism de stabilire și declarare a venitului anual din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, precum și modificări referitoare la venituri din agricultură.

Prin Legea nr.296/2020 și Ordonanța Guvernului nr.8/2021, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:

  • reglementarea unor obligații fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remunerații, indemnizații și alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare pentru activitatea desfășurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent și nu sunt rezidenți fiscali în România.
  • reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013; În cazul acestor venituri, reglementate la art.68^2 și art.114 alin.(2) lit.k^1) din Codul fiscal, plățile anticipate se rețin la sursă la momentul plății veniturilor și se iau în calcul de contribuabil la definitivarea impozitului anual, pe baza declarației unice.
  • reglementarea unui nou mecanism de stabilire și declarare a venitului anual din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală; Astfel, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu și 5 camere inclusiv determină venitul anual pe baza normelor de venit și completează, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
  • introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit (Plante furajere)

De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, s-a reglementat acordarea unor indemnizații lunare pentru profesioniști și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe. Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate. Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere modificările legislative menționate, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea formularului 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022

Citește mai mult la: https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/anaf-modifica-declaratia-unica-20528300

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.