Formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul 2022 au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se depune şi de către următoarele categorii de contribuabili:

  - profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, cabinete de profesii liberale etc.), şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de:

  • indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020;

  • indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021;

  • indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) sau lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

       Termenul de depunere a declaraţiei unice în anul 2023 este:

  - până la data de 25 mai 2023, în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale pentru anul 2022;

  – până la data de 25 mai 2023, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2023, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;

  – până la data de 25 mai 2023, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

În cursul anului, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

 Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

  a) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

  b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  - prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual“ (SPV);

  – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

  Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Veniturile necuprinse/omise în declaraţia iniţială sau corectarea informațiilor înscrise eronat în declarația inițială, se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât şi pentru veniturile estimate.

Având în vedere că până la termenul limită de depunere a declarației unice pentru veniturile realizate în anul 2022, respectiv veniturile estimate pentru anul 2023 și obligațiile fiscale aferente, mai sunt 8 săptămâni, în acest interval vom reveni periodic, cu informații suplimentare pentru cele mai frecvente categorii de venituri, mai spun reprezentanții ANAF.

Articolul precedentRomânii se declară mai fericiți decât spaniolii și italienii. Să-i vedeți pe frații latini cum vor veni puhoi pe plaiuri mioritice ca să fie și ei fericiți ca noi…
Articolul următorȘi dânsul, și dânsa, bugetari de o viață… Carmen Iohannis a purtat o geantă de ZECE MII de dolari în Emirate!