În perioada ianuarie – septembrie 2023, anunță Banca Națională printr-un comunicat de presă, contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 051 milioane euro, comparativ cu 21 147 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 223 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 577 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 258 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 38 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5 060 milioane euro (comparativ cu          8 671 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 836 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 776 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 17 376 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 116 128 milioane euro la 30 septembrie 2023 (72 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,7 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30 septembrie 2023 nivelul de 45 134 milioane euro (28 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3 la sută față de 31 decembrie 2022. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la  30 septembrie 2023 a fost de 5,6 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2023 a fost de 105,4 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

sursa – Adriana Petrea, BNR, Agenția Bihor

Articolul precedent46 de percheziții în Bihor și în mai multe județe din țară. Sunt vizate societăți care au obținut rambursări ilegale de TVA
Articolul următorBIHOR. Sprijin acordat economiei locale prin încurajarea utilizării alternative a produselor agricole