ziare.com: România se va alinia tendințelor europene și toți cetățenii, indiferent de vârstă, pot avea cărți de identitate electronice. În acest moment doar clujenii beneficiază de astfel de documente, în cadrul unui proiect pilot lansat în urmă cu aproape un an și jumătate. Autoritățile promit că buletinele cu cip vor fi disponibile în curând, în toată țara.

Conform Regulamentului UE 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 cu privire la îmbunătățirea securității cărților de identitate cetățenilor Uniunii Europene și a documentelor de ședere emise cetățenilor Uniunii Europene și ale membrilor familiilor acestora care își exercită dreptul la libera circulație, România era obligată să emită cartea electronică de identitate începând cu 2 august 2021.

Când vor avea toți românii buletine cu cip

S-a bifat această cerință a PE însă doar în Cluj. Abia anul viitor este posibil ca la nivel național să fie implementat acest buletin cu cip.

”Proiecțiile existente urmăresc extinderea emiterii cărții electronice de identitate la nivel național în anul 2023. În acest sens menționăm că, o estimare și un calendar vor fi disponibile în trimestrul I al anului 2023”, se arată într-un răspuns transmis de Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, solicitării Ziare.com

Acest document de identitate asigură cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise, precizează Ministerul de Interne într-un comunicat postat pe pagina oficială a instituției.

Conform oficialilor, ”cartea electronică de identitate oferă titularului accesul la servicii la nivel național și european și asigură suportul tehnic necesar în vederea folosirii semnăturii electronice ceea ce va contribui la reducerea birocrației în relațiile cetățenilor cu autoritățile publice. De asemenea, conține suportul electronic aferent cardului național de asigurări sociale de sănătate, cu interfața contact și suport electronic de tip contactless, specific documentelor electronice de călătorie.

Termenul de valabilitate al C.E.I. se stabilește în funcție de vârsta titularului pentru a fi în concordanță cu modificările fizionomiei acestuia. De asemenea, se poate solicita emiterea unui nou CEI, înainte de expirarea termenului de valabilitate, în funcție de evenimentele de stare civilă sau administrative din viața cetățenilor”

Ce fel de informații vor conține aceste documente? ”Cardul de sănătate se anulează”

Forma și conținutul cărții electronice de identitate sunt prevăzute în Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședinta și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare și în Normele Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin H.G.nr. 295/2021.(Anexa nr.5)

Altfel spus, buletinele cu cip, de mărimea unui card bancar, vor cuprinde următoarele informații:

A. Față:

a) denumirea statului emitent

b) tipul documentului;

c) numele de familie;

d) prenumele;

e) genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);

f) cetățenia;

g) data nașterii;

h) codul numeric personal (C.N.P.);

i) numărul documentului;

j) data expirării valabilității;

k) semnătura olografă a titularului;

l) imaginea facială a titularului.

B. Verso

a) domiciliul;

b) data emiterii și autoritatea emitentă;

c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ);

d) zonă cip.

Dar, acestea sunt de generație mai veche. Cătălin Giulescu, director general Direcției Evidenței Persoanelor, MAI, a explicat într-un interviu pentru Euronews România că în acest moment se pregătește un alt prototip al cărții de identitate.

”Vizual nu va fi diferită ci doar la nivel de stocare. Va beneficia de o viteză de scriere a informațiilor pe suportul de stocare și de viteză de citire pentru că ne interesează la producție și la utilizare. Suportul de stocare folosit acum la Cluj e o generație mai veche 10-11 ani, noul suport pe o tehnologie de trei patru ani”, a declarat Cătălin Giulescu

Cei care au buletin electronic vor putea să le folosească și pentru serviciile publice virtuale.

„Cardul de sănătate se anulează, există dificultăți de utilizare pe care titularii ni le comunică, e vorba doar de ceea ce privește serviciul de autentificare prin certificatul digital înscris pe carte, există situații in care autentificarea este blocata”, a mai precizat Cătălin Giulescu.

De altfel, conform unui proiect de lege, CEI va permite, printre altele, autentificarea în Platforma informatică a sistemului public al asigurărilor sociale de sănătate pentru a dovedi calitatea de asigurat a titularului, se arată într-o informare a guvernului din 2017. Noul document de identitate nu va conține date medicale, ci doar datele de identificare ale titularului. Cardul de sănătate își încetează valabilitatea în momentul emiterii către titular a unei cărți electronice de identitate. Pentru persoanele care nu vor solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate, se vor emite în continuare carduri de sănătate, în aceleași condiții din prezent

În ce condilii se eliberează aceste documente?

Condițiile și documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate de O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr, 295/2021.

Astfel, potrivit dispozițiilor arț 14 alin. (I) și art. 15 alin (2) din O.U.G nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia, sau a reprezentantului său legal și trebuie să fie însoțită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române, adresei de domiciliu și, după caz, adresei de reședință.

După obținerea primei cărți electronice de identitate, persoana care solicită un nou act de identitate va prezenta în susținerea cererii doar acele documente care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință, cu excepția situației în care au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie și prenumele, data de naștere, statutul civil și cetățenia română, când se prezintă și documentele care atestă aceste modificări, astfel cum prevăd dispozițiile art. 15 alin. (3) din O.U,G. nr, 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Taxele aferente emiterii

”În ceea ce privește contravaloarea cărții electronice de identitate, vă informăm Că aceasta se stabilește potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Imprimeria Națională, cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în prezent fiind de 67 lei”, ne-a transmis Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

Dar se pare că de anul viitor, buletinul electronic va fi gratuit. Costurile vor fi acoperite din cei 200 de milioane de euro, bani pe care Guvernul îi primește prin PNRR pentru modernizarea acestui serviciu, potrivit Euronews.

Ce se întâmplă dacă aceste documente sunt pierdute?

”În considerarea art. 19 alin. (1) lit. g) și alin. (2) lit. b) din O.U.G, nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor eliberează un nou act de identitate în cazul pierderii. Titularul sau reprezentantul legal al acestuia fiind obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate în termen de 15 zile de la pierderea acestuia”, a transmis DEPABD.

Copiii pot avea buletin la orice vârstă

Opțional, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali, se va putea elibera o carte electronică de identitate copilului, indiferent de vârsta lui.

Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.

”Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare, astfel cum este prevăzut la art. 16 alin. (4) din O.U.G. nr, 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, a mai transmis instituția.

Nu este obligatorie schimbarea cărții de identitate simple cu cea electronică. Doar că din anul 2031 nu veți mai putea călători cu buletinul vechi. Documentele simple vor fi valabile doar pe teritoriul României. (sursa)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.