Termenul pentru depunerea, la Birourile electorale de circumscriptie, a listelor de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie se incheie la 22 octombrie 2020.

Potrivit calendarului alegerilor, constatarea ramanerii definitive a candidaturilor va fi pe 2 noiembrie, iar campania electorala incepe pe 6 noiembrie.

Alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor au loc la 6 decembrie 2020, conform Hotararii de Guvern (HG) nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020. Campania electorala este cuprinsa intervalul 6 noiembrie – 5 decembrie 2020.

Procesul electoral si perioada electorala

Procesul electoral reprezinta totalitatea actiunilor si evenimentelor intreprinse de candidati, autoritatile centrale sau locale etc., in perioada electorala.

Perioada electorala este acea perioada de timp cuprinsa intre ziua aducerii la cunostinta publicului a datei alegerilor si data publicarii rezultatelor finale in Monitorul Oficial.

Conform calendarului alegerilor stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 745 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, perioada electorala aferenta alegerilor parlamentare din 2020 a inceput la 7 septembrie si se va incheia dupa 6 decembrie, odata cu publicarea rezultatelor in Monitorul Oficial.

Perioada de precampanie (7 septembrie-6 noiembrie)

In perioada de precampanie au loc activitati precum numerotarea circumscriptiilor electorale, desemnarea judecatorilor din Biroul Electoral Central, alegerea presedintelui Biroului Electoral Central si a loctiitorului acestuia, strangerea semnaturilor, inregistrarea aliantelor electorale, depunerea candidaturilor etc.

Pana la 12 septembrie, Autoritatea Electorala Permanenta a avut termen sa comunice numarul alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si numarul minim intreg nerotunjit de semnaturi necesar pentru sustinerea candidaturilor la nivel national, precum si in fiecare circumscriptie electorala.

15 septembrie a fost termenul pana la care partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si candidatii independenti au putut depune la Biroul Electoral Central protocoalele de constituire a aliantelor electorale.

Alegatorii cu domiciliul in tara si cu resedinta in strainatate, precum si cei cu domiciliul in strainatate au putut sa se inregistreze in Registrul electoral cu adresa din strainatate cu optiunea pentru votul la sectia de votare sau cu optiunea pentru votul prin corespondenta pana la 21 septembrie, conform calendarului electoral stabilit prin HG nr. 745/2020.

Depunerea de catre competitorii electorali a listelor de candidati si a candidaturilor independente pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptiile electorale din tara are termen limita data de 22 octombrie. Pana la 24 octombrie, birourile electorale de circumscriptie admit sau resping candidaturile pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptiile electorale din tara.

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile minoritatilor nationale stabilesc si depun semnele electorale la Biroul Electoral Central pana la 27 octombrie.

Pana la 31 octombrie, Biroul Electoral Central poate admite sau respinge inregistrarea semnelor electorale.

Birourile electorale de circumscriptie constata ramanerea definitiva a candidaturilor pentru circumscriptiile electorale din tara pana la 2 noiembrie 2020, urmand sa comunice listele de candidati Biroului Electoral Central pana la 3 noiembrie.

La 6 noiembrie, Biroul Electoral Central trebuie sa aduca la cunostinta publica semnele electorale, prin publicare pe pagina proprie de internet si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, mai scrie sursa citata.

Tot pana la 6 noiembrie, primarii, cu ajutorul prefectilor, aduc la cunostinta publica delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si a sediilor acestora. De asemenea, pana la data mentionata, primarii stabilesc si asigura locurile speciale pentru afisajul electoral.

Campania electorala (6 noiembrie-5 decembrie)

Campania electorala incepe in data de 6 noiembrie 2020, cu 30 de zile inainte de data alegerilor.

Compania Nationala “Posta Romana” – S.A. are sarcina de a trimite documentele necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta catre alegatori pana la 11 noiembrie.

Pana la cel tarziu 21 noiembrie, prefectii trebuie sa asigure imprimarea buletinelor de vot. Ministerului Afacerilor Interne ii revine sarcina de a confectiona stampilele cu mentiunea “VOTAT” pana la 26 noiembrie 2020.

3 decembrie este data pana la care primarii trebuie sa intocmeasca si sa tipareasca listele electorale permanente, in doua exemplare. La 5 decembrie, ora 7.00, se incheie campania electorala, conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Preziua votarii (5 decembrie)

In preziua votarii, la 5 decembrie 2020, primarii predau catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare a urmatoarelor materiale necesare votarii: buletinele de vot, in pachete sigilate; stampilele electorale, listele electorale permanente, formularele pentru incheierea proceselor-verbale, precum si alte tipizate si materiale.

Tot la 5 decembrie, intre orele 7.00 si 21.00, se desfasoara votarea in strainatate, potrivit Hotararii nr. 787 din 24 septembrie 2020 privind modificarea si completarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2020.

Ziua votarii (6 decembrie)

La 6 decembrie, ora 6.00, presedintii birourilor electorale ai sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele de vot, listele electorale, buletinele de vot si stampilele electorale. De asemenea, presedintii birourilor electorale ai sectiei de votare au sarcina de a inchide si sigila urnele de vot prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

Procesul de votare incepe la ora 7.00 si se incheie la ora 21.00.

Dupa incheierea votarii, presedintii birourilor electorale ai sectiei de votare verifica starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare si introducerea stampilelor cu mentiunea “VOTAT” intr-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

Dupa ziua votului: atribuirea mandatelor si publicarea rezultatelor in Monitorul Oficial

In cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, pana la data de 7 decembrie 2020, ora 21.00, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare predau, prin proces verbal, catre birourile electorale de circumscriptie dosarele, sigilate si stampilate, cuprinzand rezultatele votarii in sectia de votare, insotite de listele electorale utilizate la sectia de votare respective. Transportul se face cu paza militara.

In cel mult 48 de ore de la incheierea votarii, cel mai tarziu la data de 8 decembrie 2020, ora 24.00, competitorii electorali care au participat la alegeri pot formula cereri pentru anularea alegerilor dintr-o sectie de votare sau circumscriptie electorala in care au candidat. Biroul Electoral Central solutioneaza cererile de anulare a alegerilor pana la 10 decembrie 2020.

Dupa primirea rezultatelor votarii de la birourile electorale ale sectiilor de votare, birourile electorale de circumscriptie incheie, separat, pentru Senat si pentru Camera Deputatilor, cate un proces-verbal cuprinzand totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala si candidat independent. Rezultatele sunt trimise catre Biroul Electoral Central.

Dupa primirea listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor minoritatilor nationale care au intrunit pragul electoral si a listei celor care nu au intrunit pragul electoral, birourile electorale de circumscriptie repartizeaza mandatele de parlamentar (etapa I) la nivelul circumscriptiei electorale.

Are loc stabilirea numarului de voturi valabil exprimate ramase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitor electorali, precum si a mandatelor ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscriptie si transmiterea acestor date la Biroul Electoral Central.

Biroul Electoral Central, dupa primirea proceselor verbale de la toate birourile electorale de circumscriptie, pune in practica etapa a II-a de repartizare a mandatelor de parlamentari, la nivel national. De asemenea, BEC transmite, mai departe, rezultatele catre birourile electorale de circumscriptie.

In termen de cel mult 48 de ore de la primirea de la Biroul Electoral Central a comunicarii referitoare la desfasurarea pe circumscriptii electorale a mandatelor repartizate centralizat la nivel national, birourile electorale de circumscriptie atribuie mandatele de deputat si senator la nivelul fiecarei circumscriptii electorale.

In termen util, Biroul Electoral Central, aduce la cunostinta publica rezultatele alegerilor, prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in presa. (sursa)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.