Printr-un comunicat de presă, AJOFM Bihor îi informează azi pe toți cei interesați cu privire la apariția OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în MO 231/21.03.2020

Astfel, ordonanța reglementează ca:

“(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020;

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pentru angajatorii menționați la alin. (2) lit. b), plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.”

Conform OUG 30/2020, solicitările angajatorilor aferente lunii martie pentru perioada în care contractele de muncă ale angajaților au fost suspendate pot  fi depuse în format electronic începând cu data de 01.04.2020, alături de documentele reglementate prin aceasta.

Documentele vor fi transmise la o adresa unica creată în acest sens: bihor@anofm.gov.ro.

Totodată, pentru a veni în sprijinul pieței forței de muncă din județul Bihor, AJOFM Bihor pune la dispoziția celor interesați un număr de telefon unic valabil în timpul programului de funcționare al agenției: 0259 977.

Reluăm îndemnul ca în această perioadă complicată, angajatorii să dea dovadă de responsabilitate socială față de angajați, iar angajații să prezinte înțelegere față de aceștia.

Vă asigurăm în continuare de tot sprijinul instituției noastre pentru a trece împreună peste această perioadă.

Vă mulțumim!

Bekesi Csaba, Director Executiv

AJOFM Bihor

Tel. 0724 277 288

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.