Radu Georgescu (republica.ro) prezintă toate informațiile necesare depunerii Declarației unice, pentru toate tipurile de activități:

 • PFA-uri / PFI-uri / CMI-uri impozitate la venitul realizat
 • PFA impozitate pe baza normelor de venit
 • Venituri din dividende
 • Venituri din chirii
 • Venituri din vânzarea de acțiuni
 • Venituri din vânzarea de monede virtuale
 • Venituri obținute din dobânzi
 • Venituri din drepturi de autor

În acest articol voi explica:

 • Cum se depune Declarația unică
 • Cum se calculează impozitele datorate pentru 2020 și 2021
 • În ce conturi se plătesc impozitele

Acest articol a fost scris împreună cu Ana, primul robot care răspunde la întrebări contabile și fiscale.

1. PFA-uri / PFI-uri / CMI-uri impozitate la venitul realizat

1.1 Cine completează Declarația unică

•    Toate PFA-urile / PFI-urile / CMI-urile care nu au avut activitatea suspendată la ANAF în 2020 / 2021

•    PFA-urile impozitate la venitul realizat vor completa Capitolul 1 cu veniturile realizate în 2020 și Capitolul 2 cu veniturile estimate a se încasa în 2021 

•    PFA-urile impozitate la norme de venit completează doar Capitolul 2 în care vor trece norma de venit pentru anul 2021

Declarația unică are rolul de a regulariza venitul obținut în anul 2020 si de a estima venitul pentru anul 2021. 

1.2 Cum stabilesc PFA-urile valoarea impozitului pe venit

 1.2.1 PFA-uri impozitate la venitul realizat

Impozitul pe venit pentru PFA-urile impozitate la venitul realizat se calculează aplicând 10% la venitul net. Venitul net se calculează ca diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile. 

Veniturile încasate de PFA-uri reprezintă venitul brut.

Cheltuielile deductibile reprezintă cheltuielile făcute în scopul realizării veniturilor și care sunt justificate prin documente.

Exemple de cheltuieli deductibile pentru PFA:

•    cheltuieli auto

•    cheltuieli cu utilități pentru sediu

•    amenaăjari sediu

•    cheltuieli de protocol

•    cadouri acordate partenerilor

•    deplasări sau delegații

•    sponsorizare

•    salarii angajati

•    CAS

•    cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual

Exemple de cheltuieli nedeductibile pentru PFA:

 •    impozitul pe venit

•    CASS

•    cheltuieli făcute în scop personal

1.3 Ce PFA-uri trebuie să plătească contribuția la pensie CAS

 1.3.1 CAS 2020

Persoanele fizice care au obținut venituri în 2020 din activități de PFA / profesii liberale, iar veniturile nete ( norme de venit) sunt mai mari de 26.760 lei, trebuie să  plătească  CAS.

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să plătească CAS chiar dacă persoana fizica plătește CAS și în calitate de angajat.

Venitul net aferent activităților de PFA se obține scăzând din veniturile brute valoarea cheltuielilor deductibile.

În cazul în care venitul net în 2020 a fost mai mare de 26.760 lei, iar în Declarația unică depusă în 2020 ați declararat obligația de plată pentru CAS, în declarația depusă în 2021 nu veți mai bifa secțiunea dedicată CAS pentru anul 2020 ( Capitol I).

PFA-ul are posibilitatea să aleagă baza lunară pentru plată CAS, dar aceasta nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe economie. ( salariul minim brut în anul 2020 a fost de 2.230 lei).

Valoarea CAS se calculează aplicând procentul de 25% asupra bazei alese de persoana fizică.

Valoarea anuală minimă de plată CAS pentru veniturile din 2020 este de 6.690 lei. ( 12 X 2.230 X 25%), dacă PFA-ul a fost activ tot anul 2020.

Dacă PFA-ul nu a fost activ tot anul 2020, CAS se calculează doar pentru lunile în care a fost activ. 

1.3.2 CAS 2021

Persoanele fizice care obțin venituri în 2021 din activități de PFA / profesii liberale, iar veniturile nete ( norme de venit) sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CAS.

Valoarea anuală minimă de plată CAS pentru veniturile din 2021 este de 6.900 lei. ( 12 X 2.300 X 25%) dacă PFA-ul va activa tot anul 2021.

Sunt exceptați de la plata CAS pensionarii si persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale ( avocați).

1.4 Ce PFA-uri trebuie să plătească contribuția la sistemul de sănătate – CASS

 1.4.1 CASS 2020

Persoanele fizice care au obținut venituri în 2020 din activități de PFA / profesii liberale, iar veniturile nete ( norme de venit) cumulate în 2020 din activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 26.760 lei, trebuie să plătească CASS.

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să plătească CASS chiar dacă persoana fizică plătește CASS și în calitate de angajat.

Venitul net aferent activităților de mai sus se obține scăzând din veniturile brute valoarea cheltuielilor deductibile / cheltuielilor forfetare.

PFA-urile impozitate pe baza normelor de venit iau in calcul valoarea normei de venit.

În cazul în care venitul net în 2020 a fost mai mare de 26.760 lei, iar în Declarația unică depusă în 2020 ați declarat obligația de plata pentru CASS , în declarația depusă în 2021 nu veți mai bifa secțiunea dedicată CASS pentru anul 2020 ( Capitolul I).

Valoarea CASS se calculează aplicând procentul de 10% asupra bazei calculate ca salariul minim pe economie ( 2.230 lei) X numărul de luni de activitate în anul 2020.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2020 este de 2.676 lei. ( 12 X 2.230 X 10%), dacă PFA-ul a fost activ tot anul 2020.

1.4.2 CASS 2021

Persoanele fizice care obțin venituri în 2021 din activități de PFA / profesii liberale, iar veniturile nete cumulate ( norme de venit) în 2021 din activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CASS.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2021 este de 2.760 lei. ( 12 X 2.300 X 10%), dacă PFA-ul este activ tot anul 2021.

Dacă PFA-ul nu este activ tot anul 2021, CASS se calculează doar pentru lunile în care este activ.

1.5 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de PFA găsești aici.( pentru acces trebuie să te înregistrezi în aplicație)

2.PFA impozitate pe baza normelor de venit 

2.1 Cine completează Declaratia unică

PFA-urile impozitate la norme de venit completează doar secțiunea dedicată anului 2021 ( Capitolul II).

Exceptie fac doar PFA-urile înființate în decembrie 2020 care completează și Capitolul I cu valoarea normei aferentă lunii decembrie 2020.

2.2 Cum stabilesc PFA-urile valoarea impozitului pe venit

PFA-urile impozitate pe baza normelor de venit plătesc 10% din valoarea normei de venit. Vezi aici normele de venit pentru anul 2021.

Dacă un PFA începe activitatea în cursul anului atunci norma de venit se ajustează proporțional cu numărul de luni de activitate.

Ordinul Ministerului de Finante prevede posibilitatea de a ajusta valoarea normei de venit.

De exemplu pentru București sunt următoarele ajustări:

•    reducere a normei cu 50% pentru persoanele care au calitatea de salariat cu contract pe perioada nedeterminată și cu timp integral de 8 ore/zi

•    reducere cu 40% pentru femei care au peste 60 de ani si bărbați peste 65 de ani

2.3 Ce PFA-uri trebuie să plătească contribuția la pensie CAS

Persoanele fizice care obțin în 2021 venituri din activități de PFA , iar normele de venit sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CAS

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să se plătească CAS chiar dacă persoana fizică plătește CAS și în calitate de angajat

PFA-ul are posibilitatea să aleagă baza lunară pentru plată CAS, dar aceasta nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe economie. ( salariul minim brut în anul 2021 este 2.300 lei).

Valoarea CAS se calculează aplicând procentul de 25% asupra bazei alese de persoana fizică.

Valoarea anuală minimă de plată CAS pentru veniturile din 2021 este de 6.900 lei. ( 12 X 2.300 X 25%) dacă PFA-ul va activa tot anul 2021.

Dacă PFA-ul nu va fi activ tot anul 2021, CAS se calculează doar pentru lunile în care este activ.

Sunt exceptați de la plata CAS pensionarii și persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale ( avocați).

2.4 Ce PFA-uri trebuie să plătească contribuția la sistemul de sănătate – CASS

Persoanele fizice care obțin venituri în 2021 din activități de PFA, iar norma de venit în 2021 cumulată cu veniturile din chirii / dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CASS.

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să se plătească CASS chiar dacă persoana fizică plătește CASS și în calitate de angajat

Valoarea CASS se calculează aplicând procentul de 10% asupra bazei calculate ca salariul minim pe economie ( 2.300 lei) X numărul de luni de activitate în anul 2021.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2021 este de 2.760 lei. ( 12 X 2.300 X 10%), dacă PFA-ul este activ tot anul 2021.

2.5 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de PFA impozitate la norme de venit gasești aici. ( pentru acces trebuie să te înregistrezi în aplicație).

2. Venituri din dividende

2.1 Cine completează Declarația unică

•    Persoanele care au încasat dividende în anul 2020 în valoare mai mare de 26.760 lei si nu au completat secțiunea CASS 2020 din declarația depusă în anul 2020. Acestia vor completa Subsecțiunea I.3.2 ( CASS 2020)

• Persoanele care încasează în 2021 dividende în valoare mai mare de 27.600 lei. Aceștia trebuie să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la depășirea pragului. Vor completa Subsecțiunea II.2.2 ( CASS 2021)

• Persoanele care au încasat în anul 2020 dividende de la companii din străinătate, indiferent de suma încasată. Aceștia vor completa Subsecțiunea I.2 ( impozit pe venit 2020) și eventual Subsecțiunea I.3.2 ( CASS 20202) dacă valoarea acestora depășește suma de 26.760 lei

Persoana fizică trebuie să depună declarația unică chiar dacă are calitatea de salariat.

2.2 Ce persoane trebuie să plătească contribuția la sistemul de sănătate – CASS

 2.2.1  CASS 2020

Persoanele fizice care au încasat dividende în 2020, iar veniturile nete cumulate în 2020 din dividende / activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 26.760 lei, trebuie să plătească CASS.

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să plătească CASS chiar daca persoana fizică plătește CASS și în calitate de angajat.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2020 este de 2.676 lei. ( 12 X 2.230 X 10%).

2.2.2 CASS 2021

Persoanele fizice care încasează dividende în 2021, iar veniturile nete cumulate în 2021 din dividende/ activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CASS.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2021 este de 2.760 lei. ( 12 X 2.300 X 10%).

2.3 Dividende încasate de la companii din străinătate

Persoanele care au încasat în anul 2020 dividende de la companii din străinătate trebuie să depună declarația unică, indiferent de suma încasată.

Aceștia vor completa Secțiunea I.2 ( impozit pe venituri încasate în străinătate)

Fiecare țară impozitează dividendele încasate de cetățenii străini conform convențiilor de evitare a dublei impuneri.

Dacă impozitul plătit în străinătate este mai mic decât cota de impunere din România ( 5%), persoana fizica va plati diferență de impozit până la valoarea de 5% din suma dividendelor încasate.

Dacă suma plătită în străinătate este mai mare decât cota de impunere din România ( 5%), persoana fizică nu plătește nimic în România, dar trebuie să declare venitul încasat.

Venitul din dividende obtinut de la companii din străinătate se transformă în lei folosind cursul de schimb mediu anual din anul obținerii venitului din dividende, comunicat de BNR. 

De exemplu în anul 2020 cursul se schimb mediu pentru euro a fost de 4.8371.

Dacă încasați dividende din mai multe țări trebuie să completați o sectiune pentru fiecare țară.

Calculul de impozit datorat se face pentru fiecare țară în parte.

Persoanele fizice române trebuie să dețină dovada plății impozitului în acea țară, pentru a beneficia de credit fiscal în România.

2.4 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de dividende găsești aici. ( pentru acces trebuie să te înregistrezi în aplicație).

3. Venituri din chirii

3.1 Cine completează Declarația unică

•    Persoanele care obtin în 2021 venituri din închirierea imobilelor ( Subsecțiunea II.1.1)

•    Persoanele care au încasat in 2020 venituri din chirii, iar cel puțin un contract a avut valoarea exprimată în valută ( Subsecțiunea I.1.1)

•    Persoanele care au încasat in 2020 venituri din chirii, având mai mult de 5 contracte de închiriere ( Subsecțiunea I.1.1)

•    Persoanele care închiriează în anul 2021 camere în scop turistic ( Subsecțiunea II.1.1).

3.2 Cum se stabilește valoarea impozitului pe venit

3.2.1 La 31 decembrie 2020 ai avut contracte de închiriere pentru 1 -5 ( inclusiv) imobile 

Impozitul pe venitul obtinut din închiriere se calculează astfel:

Impozit pe venit = (valoare contract de închiriere – 40% din valoare contract de închiriere reprezentând cheltuieli forfetare) * 10%

Dacă ai mai multe contracte de închirere trebuie să completezi o secțiune pentru fiecare contract.

3.2.2 La 31 decembrie 2020 ai avut mai mult de 5 contracte de închiriere imobile 

Impozitul pe venitul obținut din închiriere se calculează astfel:

Impozit pe venit = (valoare contract de închiriere – cheltuielile efectuate) * 10%

” Cheltuieli efectuate / deductibile ” – se va trece suma cheltuielilor avute cu imobilul închiriat: impozit clădire, reparații, asigurare, modernizare.

3.3 Ce persoane trebuie să plătească contribuția la sistemul de sănătate – CASS

 3.3.1 CASS 2020

Persoanele fizice care au încasat chirii în 2020, iar veniturile nete cumulate în 2020 din chirii/ activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 26.760 lei, trebuie să plătească CASS.

Dacă ai între 1-5 (inclusiv) contracte de închirere, venitul net din chirii este egal cu 60% din valoarea chiriei.

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să platească CASS chiar dacă persoana fizică plătește CASS și în calitate de angajat.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2020 este de 2.676 lei. ( 12 X 2.230 X 10%).

3.3.2 CASS 2021

Persoanele fizice care încasează venituri din chirii în 2021, iar veniturile nete cumulate în 2021 din chirii/ activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor / dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CASS.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din anul 2021 este de 2.760 lei. ( 12 X 2.300 X 10%)

3.4 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de chirii găsești aici. ( pentru acces trebuie să te înregistrezi în aplicație)

4. Venituri din vânzarea de acțiuni

4.1 Cine completează Declarația unică

•    Persoanele care au vândut in 2020 actiuni la societăti listate sau nelistate, din România sau străinătate (Subsecțiunea I.1.1 respectiv Secțiunea I.2)

•    Persoanele care au  tranzactionat în 2020  instrumente financiare derivate:  forward pe cursul de schimb;  swap pe cursul de schimb;  swap pe rata dobânzii; opțiuni pe cursul de schimb;  opțiuni pe rata dobânzii (Subsectiune I.1.1)

4.2 Cum se calculează impozitul pe venit

4.2.1 Actiuni vândute la companii din România

Impozitul pe venit se calculează aplicând cota de 10% asupra câștigului net din vânzarea de acțiuni / părți sociale / instrumente financiare derivate.

Câștigul net în cazul vânzării de acțiuni / parti sociale se obține ca diferența între prețul de vânzare și prețul de achiziție al acțiunilor / părților sociale.

În cazul vânzărilor la companii listate, situația câștigurilor / pierderilor realizate se transmite de către compania de intermediere până la data de 31 ianuarie anul următor.

4.2.2 Acțiuni vândute la companii din străinătate

Majoritatea statelor nu rețin impozit pe venit atunci când vindeți acțiuni în țara respectivă, impozitul pe venit trebuie să fie plătit în România.

Câștigul din vânzarea de acțiuni / instrumente financiare derivate la companii din străinătate se transformă în lei folosind cursul de schimb mediu anual din anul obținerii venitului, comunicat de BNR. 

De exemplu, în anul 2020 cursul de schimb mediu pentru euro a fost de 4.8371.

Impozitul pe venit se calculează aplicând cota de 10% asupra câștigului net din vânzarea de acțiuni / parti sociale / instrumente financiare derivate.

Câștigul net se obține ca diferența între prețul de vânzare și prețul de achiziție al acțiunilor / părților sociale.

Dacă se vând acțiuni / instrumente financiare derivate deținute la companii din mai multe țări, impozitul se calculează separat pentru fiecare țară.

4.3 Ce persoane trebuie să plătească contribuția la sistemul de sănătate – CASS

4.3.1 CASS 2020

Persoanele fizice care au vândut actiuni în 2020, iar veniturile nete cumulate în 2020 din castiguri din vânzarea de acțiuni/ activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ dobânzi  sunt mai mari de 26.760 lei, trebuie să plătească CASS.

Dacă regula de mai sus este valabila, trebuie să plătească CASS chiar dacă persoana fizică plătește CASS și în calitate de angajat.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2020 este de 2.676 lei. ( 12 X 2.230 X 10%).

4.3.2 CASS 2021

Persoanele fizice care vând acțiuni în 2021, iar veniturile nete cumulate în 2021 din câștiguri din vânzări de acțiuni / activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ dobânzi  sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CASS.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2021 este de 2.760 lei. ( 12 X 2.300 X 10%).

4.4 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de vânzarea de acțiuni gasești aici ( pentru acces trebuie să te înregistrezi în aplicație).

5. Venituri din vânzarea de monede virtuale

5.1 Cine completează Declarația unică

•    Persoanele fizice care au obtinut profit în 2020 din vânzarea de monede virtuale ( criptomonede) ( Subsecțiunea I.1.1) 

Sunt exceptate persoanele care au avut câștiguri sub nivelul a 200 lei/tranzacție cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

5.2 Cum se calculează impozitul pe venit

Impozitul pe venit se calculează aplicând cota de 10% asupra câstigului net din vănzarea de monedă virtuală.

Câștigul net se obține ca diferență între prețul de vânzare și prețul de achiziție al monedelor virtuale.

Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

5.3 Ce persoane trebuie să plătească contribuția la sistemul de sănătate – CASS

5.3.1 CASS 2020

Persoanele fizice care au vândut monede virtualei în 2020, iar veniturile nete cumulate în 2020 formate câștig din vânzarea de monedă virtuală / activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 26.760 lei, trebuie să plătească CASS.

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să plătească CASS chiar dacă persoana fizică plătește CASS și în calitate de angajat.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2020 este de 2.676 lei. ( 12 X 2.230 X 10%).

5.3.2 CASS 2021

Persoanele fizice care vând monede virtuale în 2021, iar veniturile nete cumulate în 2021 formate căștig din vânzarea de moneda virtuala activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CASS.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2021 este de 2.760 lei. ( 12 X 2.300 X 10%)

5.4 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de vanzarea de monede virtuale gasești aici. ( pentru acces trebuie să te înregistrezi în aplicație)

6. Venituri obținute din dobânzi

6.1 Cine completează Declarația unică

•    Persoanele fizice care au încasat dobânzi în 2020, iar veniturile nete cumulate în 2020 din dobânzi/  activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ dobânzi / câștiguri din vânzări de acțiuni au fost mai mari de 26.760 lei (Subsectiunea I.3.2)

6.2 Ce persoane trebuie să plătească contribuția la sistemul de sănătate – CASS

6.2.1 CASS 2020

Persoanele fizice care au încasat dobânzi în 2020, iar veniturile nete cumulate în 2020 din dobânzi/ activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende / câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 26.760 lei, trebuie să plătească CASS.

Dacă regula de mai sus este valabilă, trebuie să plătească CASS chiar dacă persoana fizica plătește CASS și în calitate de angajat.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2020 este de 2.676 lei. ( 12 X 2.230 X 10%).

6.2.2 CASS 2021

Persoanele fizice care încasează dobânzi în 2021, iar veniturile nete cumulate în 2021 din dobânzi/ activități de PFA / profesii liberale / drepturi de autor/ chirii / dividende/ câștiguri din vânzări de acțiuni sunt mai mari de 27.600 lei, trebuie să plătească CASS.

Valoarea de plată CASS pentru veniturile din 2021 este de 2.760lei. ( 12 X 2.300 X 10%).

6.3 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de venituri din dobânzi găsești aici ( pentru acces trebuie să te inregistrezi în aplicație)

7. Venituri din drepturi de autor

7.1 Cine completează Declarația unică

•    Persoanele fizice ( care nu au calitatea de salariat) care au obținut / obțin în 2020/ 2021 venituri nete din drepturi de autor; peste plafonul de 26.760 lei / 27.600 lei de la mai multe companii, dar pentru niciuna venitul net încasat nu depășește plafonul mentionat

7.2 Ce persoane trebuie să plătească  CASS, CAS

7.2.1 CAS, CASS 2020

Persoanele fizice ( care nu au calitatea de salariat) care au obținut  în 2020 venituri din drepturi de autor; peste plafonul de 26.760 lei  de la mai multe companii dar pentru niciuna venitul încasat nu depășește plafonul mentionat, trebuie să plătească CAS în valoare de 6.690 lei si CASS în valoare de 2.676 lei

Venitul net reprezintă 60% din venitul brut obtinut din drepturi de autor.

7.2.1 CAS, CASS 2021

Persoanele fizice ( care nu au calitatea de salariat) care obtin în 2021 venituri nete din drepturi de autor peste plafonul de 27.600 lei de la mai multe companii, dar pentru niciuna venitul net încasat nu depaseste plafonul menționat, trebuie să plătească CAS în valoare de 6.900 lei si CASS în valoare de 2.760 lei.

Venitul net reprezintă 60% din venitul brut obținut din drepturi de autor.

7.3 Exemple practice de completare

Tot ce trebuie să știi legat de veniturile din drepturile de autor găsești aici. ( pentru acces trebuie să te înregistrezi în aplicație).

8. Cum se transmite Declarația unică la ANAF

Ultima versiune a declaratiei unice se poate descărca de pe site ANAF ( soft A)

Declarația unică se poate depune:

•    online pe site-ul ANAF în  sectiunea „Depunere declaratie unică”  ( dreapta sus SPV)  sau pe site-ul e-guvernare.ro dacă aveti certificat digital

•    la ghișeele ANAF

Înregistrarea la ANAF este gratuită se face la această adresă. 

Pentru a crea cont în “Spațiul privat virtual” trebuie să vă alegeți un user name si o parolă. 

Pentru a valida contul  trebuie să vă prezentați în termen de 10 zile cu buletinul la un sediu ANAF.

Dacă o persoană obține venituri din mai multe surse: PFA, chirii, vânzarea de acțiuni, jocuri de noroc, completează o singura declarație unică dar se trec informațiile pentru fiecare venit prin adăugarea categoriilor de venit. ( butonul Adaugă venit)

După ce introduceți toate datele în Declarația unică trebuie să apăsați butonul „ Validează formularul”.

Puteți să transmiteți electronic declarația după ce apare mesajul „ Formular validat”

Depunerea declarației unice se face pe site-ul ANAF, secțiunea “ Depunere declarație unică”

După ce transmiteți declarația în format electronic prin intermediul site-ului ANAF, veți primi un index prin care se confirmă că declarația a fost depusă.

După primirea indexului trebuie să intrați aici și să printați recipisa în care se menționează dacă declarația a fost validată.

Dacă declarația nu a fost validată, trebuie să redepuneti declarația.

9  Termenul de plată pentru impozit și contribuțiile sociale datorate 

Impozitul și contribuțiile sociale trebuie plătite până la data de 25 mai 2021 pentru veniturile realizate în anul 2020.

Se pot efectua plăți parțiale până la data de 25 mai.

Pentru anul 2020 nu se acorda bonificații pentru depunere online sau plata anticipată.

10  În ce cont al Trezoreriei se plătesc impozitul pe venit, CAS și CASS datorate 

Impozitul pe venit, CAS, CASS se achită în contul IBAN care are identificator 5504.

Îl puteți căuta ctrl + F + 5504. Se numește – “Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”

Lista IBAN-urilor le găsiți aici.

Atenție, fiecare sector, oraș are alt IBAN!

În ordinul de plată se completează CNP-ul persoanei fizice.

11 . Acordarea a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea organizațiilor nonprofit

Persoana fizică poate dispune acordarea a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea organizațiilor nonprofit.

Solicitarea se face în Declarația unică la “SECȚIUNEA 8 Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual impozabil”.

Începând cu data de 10 ianuarie 2019 beneficiarii trebuie să fie înscriși în Registrul entitătilor/unitătilor de cult afișat online de ANAF.

Procentajul de 2% sau 3,5% diferă în funcție de organizația nonprofit. (sursa)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.